Primářka MUDr. Klára Marešová Ph.D., FEBO

Prim. MUDr. Klára Marešová Ph.D., FEBO

Primářka MUDr. Klára Marešová Ph.D., FEBO

Prim. MUDr. Klára Marešová Ph.D., FEBO

Primářka MUDr. Klára Marešová Ph.D., FEBO se na oční klinice TANA věnuje kataraktové chirurgii a provádí refrakční operace nitroočních čoček. Spolupracuje s klinikou jako oční mikrochirurg od jejího vzniku.

Pregraduální vzdělání:

  • 1984 - 1990 LF UP Olomouc

Odborná kvalifikace:

  • 1997 - atestace I. stupně v oboru oftalmologie
  • 2002 - atestace II.stupně v oboru oftalmologie
  • 2017FEBO (Fellow of the European Board of Ophtalmology)

Akademická kvalifikace:

  • 2005 obhájena kandidátská disertační práce na téma Ultrazvukové nálezy u endoftalmitid

Zaměstnání dřívější a současné:

  • 1995 - 1998 Oční oddělení Nemocnice Kroměříž - sekundární lékařka
  • 1998 - 2001 Oční klinika LF UP a FN Olomouc - odborná asistentka
  • 2001 - doposud Oční klinika LF UP a FN Olomouc - zástupce přednosty pro LP
  • 2008 - doposud TANA oční klinika - oční mikrochirurg

Pedagogická činnost:

  • asistentka na Oční klinice LF UP Olomouc, účast na vzdělávacích akcích v oboru oftalmologie