Speciální diagnostika

OCT

Optická koherentní tomografie (OCT) je neinvazivní vyšetřovací metoda, která pomocí laserového paprsku umožňuje vyšetření hlubokých vrstev sítnice, vitreoretinálního rozhraní a zrakového nervu.

Jde o suverénní vyšetřovací metodu při diagnostice chorob žluté skvrny sítnice (makuly). Vyšetření umožňuje hodnotit strukturu jednotlivých vrstev sítnice, vztah sítnice a sklivce a měří tloušťku sítnice v místě, které si vyšetřující určí.

OCT vyšetření každého pacienta je uloženo v databázi výkonného počítače, nálezy lze tedy v čase srovnávat, což je pro léčbu chronických onemocnění velmi cenné (glaukom, VPMD).

Rohovkový topograf Oculyzer WaveLight


Rohovkový topograf je přístroj, který bezkontaktně vyšetří parametry rohovky, její tloušťku, zakřivení přední i zadním plochy, odhalí pravidelný i nepravidelný astigmatismus, keratokonus, testuje i aberace rohovky. Dále přístroj umí analyzovat parametry předního segmentu oka jako je hloubka přední komory, denzita čočky, parametry rohovkoduhovkového úhlu. Toto vyšetření je zcela n ezbytné před refrakčními zákroky laserem.

Endotelový mikroskop

Umožňuje prověřit endoteliální vrstvu rohovky lidského oka – vyhodnotí počet endoteliálních buněk, jejich kvalitu, strukturu a změří také tloušťku rohovky. Jednotlivé buňky lze pak vidět na monitoru počítače, zvětšení přístroje je 190 krát, minimální rozlišení buněk o průměru 1 um.
Vyšetření má obrovský význam před očními operacemi. Důvod? Pokud by vyšetření odhalilo jakýkoliv problém v síle, kvalitě či struktuře rohovky, je nutno operaci odložit nebo zvolit jiný postup. Zásadním způsobem snižuje výskyt některých pooperačních komplikací.Computerový perimetr

Je vyšetřovací metoda, která umožní lékaři posoudit kvantitativně i kvalitativně zorné pole a určit hodnoty prahových jasů v každém místě sítnice. Vyšetření je důležité pro diagnostiku a léčbu mnoha očních a neurologických onemocnění. Každé vyšetření je uloženo v databázi přístroje, nálezy lze tedy v čase srovnávat, což je pro léčbu chronických onemocnění velmi cenné.


Autorefraktometr

Přenosný autorefraktometr RETINOMAX 3

Autorefraktometr RETINOMAX 3 je přístroj vhodný k měření refrakce u malých dětí. Přístroj je přenosný a pracuje v ruce lékaře. Dítě může při vyšetření sedět nebo ležet, dokonce může být i v náručí u maminky. Přístroj pracuje velice rychle, vyšetření obou očí trvá několik sekund.

Autorefraktometr NIDEK

Přístroj je určený pro měření refrakce a keratometrie u starších děti a dospělých. Měření je rychlé a pohodlné, vyšetření trvá několik sekund. Vyšetřovaná osoba sedí, bradu a čelo má opřenou o přístroj. Během vyšetření je třeba být v klidu, vyšetření trvá několik sekund.