Facebook
english version
 
 
 

Biologická léčba

biologická léčba protilátkami proti cévnímu růstovému faktoru (léčba tzv. anti-VEGF preparáty) je indikována u těchto očních onemocnění sítnice:
  1. Věkem podmíněná makulární degenerace – vlhká forma.
  2. Diabetický edém žluté skvrny sítnice – diabetický makulární edém.
  3. Uzávěr (okluze) sítnicové žíly s makulárním edémem
  4. Choroidální neovaskularizace z jiné příčiny – po zánětech oka, při těžké myopii.
Při těchto onemocněních dochází k abnormálně zvýšené produkci vaskulárního endotelového růstového faktoru (VEGF). Tato vysoká produkce VEGF vede k růstu nových nekvalitních cév na sítnici a zejména v jejím centru – ve žluté skvrně (makule). Novotvořené cévy jsou velice křehké, často praskají a propouští tekutinu do okolí. Tímto mechanismem vzniká na sítnici otok (edém), který je příčinou špatné funkce sítnice. Dlouhodobý neléčený otok ve žluté skvrně vede k nevratnému poškození zraku.

Způsob léčby

Všechny preparáty se aplikují injekčně do sklivce oka (intravitreálně). Aplikace injekce je nebolestivá, provádí se v lokální anestezii ambulantně na operačním sále za sterilních podmínek. Jednorázová aplikace je většinou naprosto nedostatečná, terapii je třeba opakovat. Na začátku se doporučují 3 injekce co jeden měsíc. Dále podle efektu léčby je doporučena další terapie nebo její ukončení.

Ranibizumab: je biologickou protilátkou proti VEGF, složením jde o část molekuly preparátu bevacizumab. Preparát ranibizumab byl vyvinut primárně pro použití v očním lékařství a v této indikaci se používá od roku 2006. Byl testován k podání přímo do sklivce oka. Účinnost a bezpečnost byly testovány ve velkých mezinárodních studiích.

Aflibercept : jde o molekulu takzvané “biologické pasti“, která vychytává molekuly VEGF. Lék byl testován primárně pro oční použití a používá se od roku 2013. Účinnost a bezpečnost byly testovány ve velkých mezinárodních studiích.

Účinnost anti -VEGF terapie závisí na mnoha faktorech. I přes pravidelné aplikace léčby dle doporučení odborných studií dochází u cca 10% pacientů ke zhoršování vidění. Dále dle odborných studií vyplývá, že po roce léčby při měsíčním podávání se u 25%-40% pacientů zlepší zraková ostrost o více než 3 řádky na optotypu. U 5% pacientů dojde ke ztrátě vidění více než o 3 řádky optotypu. U většiny pacientů vede léčba preparáty anti-VEGF ke stabilizaci zraku (vidění se nezmění ani k lepšímu a ani k horšímu).

TANA oční klinika s.r.o. nabízí diagnostiku a sledováni chorob sítnice. Léčba pomocí anti-VEGF preparátů není na našem pracovišti hrazena ze zdravotního pojištění. Aktuální ceny jsou k dispozici v ceníku. 
Odkaz na Mapy.cz

TANA oční klinika, s.r.o.

Odkaz na Mapy.cz
ambulance operační sály
Uhelná 8, Olomouc Horní Lán 8, Olomouc
tel.: 585 242 729, 602 525 723
info@tanaocniklinika.cz
www.tanaocniklinika.cz
č.účtu: 216 792 684 / 0300