Facebook
english version
 
 
 

Publikační činnost našich lékařů

prof.MUDr.Jiří Řehák,CSc.,FEBO

Publikace
 1. Röntgenanatomie der Arterien des Hundes
  Radiologia diagnostica, 25, 1984, s. 671-675
  Řehák,J., Hlava,A., Bavor,J.
 1. Léčba centrální serózní chorioretinopatie zeleným světlem argonového laseru
  Československá oftalmologie, 43, 1987, s. 12-16
  Karhan,J., Smečka,Z., Řehák,J., Smečková,M.
 1. Lepení defektů čočkového pouzdra pomocí Tissucolu
  Československá oftalmologie 43, 1987, s. 17-19
  Smečka,Z., Karhan,J., Řehák,J.
 1. Léčba rubeotického glaukomu kryopexí
  Sborník přednesených prací na mezinárodní konferenci
  "Kryochirurgie jako aplikace nízkých teplot".
  Benešov, 1986, 134-136
  Smečka, Z., Řehák, J., Karhan ,J., Smečková, M.
 1. Diabetic ophtalmopathy-the present state of this problem
  Acta Univ.Palacki.Olomucensis, 116, 1987, s. 423-429Smečka, Z., Karhan, J., Řehák, J., Smečková, M.
 1. Naše zkušenosti s perorální aplikací fluoresceinu
  Československá oftalmologie, 44, 1988, s. 280-282
  Smečka, Z., Karhan, J., Řehák, J.
 1. Diabetická makulopatie při graviditě
  Československá oftalmologie, 44, 1988, s.344-349
  Smečka,Z., Karhan,J., Řehák,J., Smečková,M., Prášilová,J.
 1. Neovaskulární glaukom: I. Etiopatogeneze, klinický průběh, léčba a prevence
  Československá oftalmologie, 44, 1988, s.317-324
  Řehák,J., Smečka,Z., Karhan,J., Smečková,M., Obenberger, J.
 1. Neovaskulární glaukom: II. Naše zkušenosti s kryochirurgickou léčbou
  Československá oftalmologie 44, 1988, s.325-330
  Řehák, J., Smečka, Z., Karhan, J., Smečková, M.
 1. Možnosti argonového laseru v léčbě okluze větve centrální sítnicové žíly
  Sborník přednesených prací celostátní konference "Využití hypertermie a laseru v medicíně". Benešov u Prahy, květen 1988, s.230-23
  Řehák, J., Vymazal, M.
 1. Diabetic maculopathy and cataract extraction
  Acta Univ. Palacki. Olomucensis, 122, 1989, s.291-294
  Smečka, Z., Smečková, M., Karhan ,J., Řehák, J.
 1. Diabetic maculopathy and glaucoma
  Acta Univ. Palacki. Olomucensis, 122, 1989, s.295-298
  Smečka, Z., Smečková, M., Karhan, J., Řehák, J.
 1. Smokers and diabetic maculopathy
  Acta Univ. Palacki. Olomucensis, 122, 1989, s.299-302
  Smečková ,M., Smečka, Z., Karhan ,J., Řehák, J.
 1. Mild diabetic rubeosis and panretinal photocoagulation
  Acta Univ. Palacki. Olomucensis, 122, 1989, s. 303-306
  Karhan, J., Smečka, Z., Řehák ,J, Smečková, M.
 1. Treatment of perimacular proliferations in diabetic ophthalmopathy with fluorouracil
  Acta Univ. Palacki. Olomucensis, 122, 1989, s. 307-310
  Smečka, Z., Smečková, M., Karhan ,J., Řehák, J.
 1. Arbeitseinsatz der Patienten nach Keratoplastik
  Acta Univ. Palacki. Olomucensis, 122, 1989, s.287-290
  Vymazal, M., Řehák, J., Vymazalová Z.
 1. Treatment of branch retinal vein occlusion with argon laser photocoagulation
  Acta Univ. Palacki. Olomucensis, 123, 1989, s.231-236
  Řehák, J., Vymazal, M.
 1. Technika laserové koagulace u okluze centrální sítnicové vény Československá oftalmologie, 45, 1989, s.434-439 Řehák, J., Smečka, Z
 1. Kryochirurgická léčba neovaskulárního glaukomu
  Disertační práce k získání vědecké hodnosti kandidáta
  lékařských věd, Olomouc, 1991.
  Řehák,J.
 1. Okluze sítnicové vény: I. Patofyziologie trombózy a etiopatogenze venózního uzávěru v sítnici
  Československá oftalmologie, 48, 1992, s.122-126
  Řehák, J
 1. Okluze sítnicové vény: II. Klinický obraz a fotokoagulační léčba
  Československá oftalmologie, 48, 1992, s.127-131
  Řehák,J.
 1. Okluze sítnicové vény: III. Naše první zkušenosti v léčbě okluze větve sítnicové vény argonovým laserem
  Československá oftalmologie, 48, 1992, s.132-138
  Řehák,J.
 1. Naše pětileté zkušenosti v léčbě neovaskulárního glaukomu kryokoagulací: I. Vývoj nitroočního tlaku
  Československá oftalmologie, 48, 1992, s.281-285
  Řehák,J., Vymazal,M.
 1. Naše pětileté zkušenosti v léčbě neovaskulárního glaukomu kryokoagulací: II. Léčba bolesti a vývoj zrakové ostrosti
  Československá oftalmologie, 48, 1992, s.286-290
  Řehák,J., Vymazal,M.
 1. Dynamika vaskulárních změn u neovaskulárního glaukomu: I .Vývoj rubeózy duhovky po kryochirurgické operaci
  Československá oftalmologie, 48, 1992, s.359-363
  Řehák, J.
 1. Dynamika vaskulárních změn u neovaskulárního glaukomu: II. Neobvyklé nálezy po kryochirurgické operaci.
  Československá oftalmologie, 48, 1992, s.364-369
  Řehák, J.
 1. Naše zkušenosti v léčbě proliferativní diabetické retinopatie argonovým laserem
  Československá oftalmologie, 48, 1992, s. 440-446
  Řehák,J., Karhan,J.
 1. Kryochirurgická léčba neovaskulárního glaukomu.
  Sborník přednesených prací celostátní konference se zahraniční účastí
  "Kryochirurgie jako aplikace nízkých teplot a využití laseru a magnetické
  resonance v medicíně", Benešov u Prahy, květen 1992, s.54-56
  Řehák, J.
 1. Léčba proliferativní diabetické retinopatie argonovým laserem - vlastní zkušenosti
  Sborník přednesených prací celostátní konference se zahraniční účastí
  "Kryochirurgie jako aplikace nízkých teplot a využití laseru a magnetické
  resonance v medicíně", Benešov u Prahy, květen 1992, s.100-101
  Řehák, J.
 1. Venózní okluze sítnice: I. Příspěvek k patogenezi cirkulačních změn.
  Československá oftalmologie, 49, 1993, s.145-147
  Řehák, J.
 1. Venózní okluze sítnice: II. Kolaterální systémy
  Československá oftalmologie, 49, 1993, s.148-150
  Řehák,J.
 1. Venózní okluze sítnice: III.Perspektiva arteriolární konstrikce
  Československá oftalmologie, 49, 1993, s.151-154
  Řehák,J.
 1. Arteriolární konstrikce v léčbě okluze větve sítnicové vény
  Československá oftalmologie, 49, 1993, s.155-159
  Řehák ,J., Vymazal, M.
 1. Cryosurgery in neovascular glaucoma
  Acta Univ. Palacki. Olomucensis, 133, 1992, s.69-70
  Řehák, J.
 1. Neovascular glaucoma and intraocular pressure: I. Pathogenesis of increased intraocular pressure and therapy
  (A review of historical and current therapeutical modalities)

  Acta Univ. Palacki. Olomucensis, 133, 1992, s.71-73
  Řehák, J.
 1. Neovascular glaucoma and intraocular pressure: II. Reduction of intraocular pressure-our 5-year experience.
  Acta Univ. Palacki. Olomucensis, 133, 1992, s.75-77
  Řehák, J.
 1. Kryotherapie zur Behandlung der neovascularen Glaukome mit verschlossenem Kammerwinkel.
  Klin. Mbl. Augenheilkd., 204, 1994, s.20-23
  Řehák, J., Vymazal, M.
  IF: 0.235
 1. Rubeosis iridis and neovascular glaucoma: I.Etiopathogenesis and treatment-the present state of the problem.
  Acta Univ. Palacki. Olomucensis, 134, 1992, s.101-103
  Řehák, J.
 1. Rubeosis iridis and neovascular glaucoma: II. Our own experiences with the treatment by cryocoagulation
  Acta Univ. Palacki. Olomucensis, 134, 1992, s.105-108
  Řehák, J.
 1. Painful eye in neovascular glaucoma and its treatment with cryocoagulation
  Acta Univ. Palacki. Olomucensis, 134, 1992, s.109-111
  Řehák, J.
 1. The visual outcome in neovascular glaucoma patients treated with cryocoagulation
  Acta Univ. Palacki. Olomucensis, 134, 1992, s.113-116
  Řehák, J.
 1. Okluze větve sítnicové vény
  Habilitační práce. Olomouc, 1996
  Řehák,J.
 1. Branch retinal vein occlusion: Early laser treatment. New approach
  XIth.Congress of the European Society of Ophthalmology,
  Budapest, Hungary 1-5 June,1997,Vol.2, s.1157-1160
  Řehák,J.
 1. Branch retinal vein occlusion: Part 1. Pathogenesis, collaterals and visual prognosis. New approach
  New Trends in Ophthalmology, 12, 1997, s.41-45
  Řehák ,J.
 1. Branch retinal vein occlusion: Part 2. Early Treatment with Argon Laser. New Approach.
  New Trends in Ophthalmology, 12, 1997, s.77-82
  Řehák, J.
 1. Se stoupajícím věkem ohrožuje diabetiky ztráta zraku: klasifikace diabetické retinopatie, léčba argonovým laserem
  Zdravotnické noviny č.31, 7.8.1998
  J.Řehák
 1. Profesor Václav Vejdovský – osobnost a dílo
  Česká a Slovenská oftalmologie,56, 2000, s.412-413,
  Řehák,S., Řehák, J.
 1. Profesor MUDr.Jan Vanýsek,DrSc: Zakladatel oční kliniky v Hradci Králové. Významná osobnost československé oftalmologie.
  Česká a Slovenská oftalmologie,57, 2001, s.63-67,
  Řehák,S., Řehák, J.
 1. Naše zkušenosti v léčbě proliferativní diabetické retinopatie argonovým laserem.
  Česká a Slovenská oftalmologie, 57, 2001, s. 244-249,
  Chrapek, O., Řehák, J.
 1. Věkem podmíněná makulární degenerace
  Sanquis,14-15/2001, s. 40-43
  J.Řehák, Z. Prachařová
 1. Léčba centrální serózní chorioretiniopatie
  Česká a Slovenská oftalmologie, 58, 2002, s.51-56,
  Chrapek, O., Řehák, J.
 1. Centrální serózní chorioretinopatie: Etiopatogeneze, klinický obraz, diagnostika – souborný referát, 1.část.
  Česká a Slovenská oftalmologie, 58, 2002, s.61-67,
  Chrapek, O., Řehák, J.
 1. Centrální serózní chorioretinopatie: Léčba, diferenciální diagnostika – souborný referát, 2.část.
  Česká a Slovenská oftalmologie, 58, 2002, s.122-129
  Chrapek, O., Řehák, J.
 1. Proliferative diabetic retinopathy – treatment with argon laser- abstrakt
  European J.Opthalmol.,12,2002, s.158
  J.Řehák, O.Chrapek,
  IF: 0,483
 1. Léčba centrální serózní chorioretinopatie betablokátory
  Česká a Slovenská oftalmologie, 58, 2002, s.382-386
  Chrapek, O., Špačková, K., Řehák, J.
 1. Diabetic macular oedema – treatment with argon laser photocoagulation - abstrakt
  European J.Opthalmol.,13,2003, s.406
  Řehák, J., Chrapek, O., Prachařová, Z., Gbelcová, M.
  IF: 0,519
 1. Argon laserová fotokoagulace v terapii vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace
  Česká a Slovenská oftalmologie, 60, 2004, s.45-53
  Chrapek, O., Řehák, J.
 1. Naše zkušenosti v léčbě diabetické makulopatie
  Česká a Slovenská oftalmologie, 60, 2004, s.112-117
  Řehák, J., Chrapek, O., Prachařová, Z., Gbelcová, M.
 1. Ultrazvukové nálezy u endoftalmitidy
  Česká a Slovenská oftalmologie, 60, 2004, s.290-295
  Marešová, K., Poláchová, J., Bábková, B., Řehák, J.
 1. Diabetic macular traction syndrome- abstrakt
  European J.Opthalmol.,14, 2004, s.175
  Řehák, J., Chrapek, O., Prachařová, Z.,
  IF: 0,534
 1. Makulopatie při jamce terče zrakového nervu řešená pars plana vitrektomií
  Choroby hlavy a krku, č.2, 2004, s.27-31
  Chrapek, O., Řehák, J.
 1. Fotodynamická terapie v léčbě vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace
  Choroby hlavy a krku, č.3-4, 2004, s.29-38
  Chrapek, O., Řehák, J.
 1. Časný funkční efekt pars plana vitrektomie u komplikací proliferativní diabetické retinopatie
  Česká a Slovenská oftalmologie, 61, 2005, s.20-29
  Chrapek, O., Řehák, J.
 1. Možnosti optické koherentní tomografie v diagnostice retinálních abnormit
  Oftalmochirurgie, 1, č. 2, 2005, s.34-36
  E. Fric, J. Řehák, O.Chrapek
 1. Venózní okluze sítnice
  In: Trendy soudobé oftalmologie, pořadatel: P.Rozsíval, Galén, 2005, s. 73-95.
  J. Řehák, O.Chrapek
 1. Modern concept in pathophysiology and therapy of branch retinal vein occlusion - abstrakt
  Klin.Monatsbl. Augeheilkd., supplement 222, 2005, s. 10
  J. Řehák
  IF: 0,412
 1. Carotis-Sinus cavernosus-Fisteln aus der Sicht der Ophthalmologie. Moderne Diagnostik und Therapiemöglichkeiten
  Zeitschrift praktische Augenheilkunde, 27, 2006, s.18-24
  M. Rehak, J. Rehak, K. Maresova
 1. Ultrazvukové nálezy u poúrazových endoftalmitíd
  Česká a Slovenská oftalmologie, 62, 2006, s.125-132
  K. Marešová, J. Kalitová, J. Šimičák, J. Řehák
 1. Laserová léčba proliferativní diabetické retinopatie
  Journal of Diabetes and its complications, No.1, 2006, s.58-59
  J. Řehák, O. Chrapek, K. Špačková, E. Fric
 1. Onemocnění sklivce
  In: Oční lékařství, hlavní autor a pořadatel: P.Rozsíval, Galén, 2006,s. 233- 237.
  J. Řehák
 1. Onemocnění sítnice
  In: Oční lékařství, hlavní autor a pořadatel: P.Rozsíval, Galén, 2006,s. 239- 262.
  J. Řehák
 1. Centrální serózní chorioretinopatie
  In: Trendy soudobé oftalmologie, 3 svazek, pořadatel: P.Rozsíval, Galén, 2006, s. 17-38.
  O.Chrapek, J. Řehák
 1. Oční sparganóza v České republice: Kazuistika
  Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, 4, 2006, s.161-164
  M.Rehák, L. Kolářová, I. Kohnová, J. Řehák, Š. Mohlerová, E. Fric, O. Chrapek
 1. Dlouhodobý funkční efekt pars plana vitrektomie u komplikací proliferativní diabetické retinopatie
  Česká a Slovenská oftalmologie, 62, 2006, s.395-403
  Chrapek, O., Řehák, J., Špačková K., Fric E
 1. 100 let od první úspěšné transplantace rohovky
  Česká a Slovenská oftalmologie, 62, 2006, s.395-403
  Hrabčíková P., Řehák, J.
 1. Moderní trendy v léčby diabetického makulárního edému
  Kazuistiky v diabetologii, No.4, 2006, s.20-21
  J. Řehák, J. Šimičák, E, Fric, O. Chrapek
 1. Funkční vyšetření retinálních cév u pacientů s okluzí centrální sítnicové žíly
  Česká a Slovenská oftalmologie, 63, 2007, s.95-102
  M. Rehák, E. Fric, Řehák, J., F. Raiskup-Wolf, K. Langrová
 1. Syndrom orbitálního hrotu aspergilové etiologie - kazuistika
  Česká a Slovenská oftalmologie, 63, 2007, s.117-122
  E. Fric, M. Rehák. I. Vlčková, S. Buřval, O. Chrapek, J.Řehák
 1. Poranění oka paintballovým projektilem- kazuistika.
  Kazuistiky z oftalmologie I, Svazek 1, 1. vydání, Nucleus HK 2007, pořadatel:
  N.Jirásková, P.Rozsíval, p. 49-51, ISBN 978-80-87009-20-8
  O.Chrapek, J.Řehák,
 1. Okluze centrální sítnicové vény
  Česká a Slovenská oftalmologie, 2007; 63:199-209
  M. Rehák, J. Řehák, E. Fric
 1. Plötzlich aufgetretener einseitiger Segverlust
  Der Ophthalmologe, 2007; 8:716-718
  E. Fric, M. Rehak, I. Vlckova, J. Rehak
  IF: 0.791
 1. Pars plana vitrektomie na oku s dočasnou keratoprotézou
  Kazuistiky II, Editor: Doc.N.Jirásková
  O. Chrapek, U. Tavandzi, J. Řehák
 1. Diabetický makulární edém a jeho vztah k renální mikroangiopatii: patnáctiletá studie následného sledování skupiny pacientů s diabetem 1.typu. – komentář k článku.
  Journal of Diabetes and Its Complications-CZ, 5, 2007, No4, 230.
  J. Řehák
 1. Anticoagulant therapy after retinal vein occlusion in patients with protein S deficiency (Protein S deficienty with homozygous factor V Leiden mutation in central retina vein occlusion).
  Can J Ophthalmol 2007;42:No6:87
  M. Rehak, V.Krcova, L. Slavik, M. Müller, J. Rehak
  IF: 1.028
 1. „Inverzní“ syndrom Fostera-Kennedyho u nitrolebního meningeomu: kasuistika.
  Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, 2007;70/103(5):567-569
  Z. Dúbravská, S. Řehák, V. Korda, H. Langrová, J. Řehák, R. Malec
  IF: 0.037
 1. MINI-REVIEW Branch retinal vein occlusion. Pathogenesis, visual prognosis and treatment modalities.
  Current Eye Research, 2008:33; No.2;111-131
  J. Rehak, M.Rehak
  IF: 1.519
 1. The prevalence of activated protein C (APC) resistance and factor V Leiden is significantly higher in patients with retinal vein occlusion without general risk factors. Case-control study and meta-analysis
  Thromb Haemost. 2008; May;99(5):925-9.
  M. Rehak, J. Rehak, M. Müller, S. Faude, F. Faude, A. Siegemund, E. Fric, V. Krcova, L. Slavik, D. Hasenclever, M. Scholz, P.Wiedemann
  IF: 3.803
 1. Poruchy hematokoagulační kaskády u retinálních venózních okluzí
  Česká a Slovenská oftalmologie,2008:68(3); 108-111
  M. Rehák, V. Krčová, E. Fric, B. Bábková, Z. Prachařová, L. Slavík, K.Langová, J. Řehák
 1. The Contribution of Photodynamic Therapy to the Treatment of Wet Form of Age-Related Macular Degeneration. (Abstrakt)
  Clinical and Experimental Ophthalmology 2008, 36, (Suppl 1), p. 48-49, ISSN 1442-6404.
  O.Chrapek, E.Fric, Z.Pracharova, J.Šimičák, M.Sin, B.Jirkova, J.Řehák
  IF: 1.347
 1. Výsledky léčby věkem podmíněné makulární degenerace fotodynamickou terapií po dvanácti měsících
  Oftalmochirurgie, 2008, č.3; 23-27
  O.Chrapek, E.Fric, Z.Prachařová, M.Šín, J.Řehák
 1. Fotodynamická terapie
  In: Věkem podmíněná makulární degenerace, P.Kolář a kolektiv, Grada, 2008, kapitola 12.2, s 100-103
  O.Chrapek, J.Řehák
 1. Laserová fotokoagulace termálním laserem
  In: Věkem podmíněná makulární degenerace, P.Kolář a kolektiv, Grada, 2008, kapitola 12.4, s 115-119
  O.Chrapek, J.Řehák
 1. Intravitreální aplikace tkáňového aktivátoru plazminogenu v léčbě submakulární hemoragie - kazuistika
  Česká a Slovenská oftalmologie,2008:64(6); 237-240
  E.Fric, M.Šín, M.Rehák, O.Chrapek, J.Šimičák, J.Řehák
 1. Současné možnosti léčby vlhké formy věkem podmínění makulární degenerace
  Česká a Slovenská oftalmologie,2008:64(6); 249-251
  O.Chrapek, B.Jirková, M.Šín, E.Fric, J.Řehák
 1. The theoretical model of the human eye based on ultrasound and cornea data
  Optica Applicata, issue 39, vol. 1, 2009; 195-210
  M. Falhar, J. Řehák – corresponding author
  IF: 0.358
 1. Diagnostika a léčba očních komplikací diabetu
  Interní Med. 2009, vol.11 (suppl.B); B125-B126
  J.Řehák
 1. The role of thrombophilia in patients with retinal vein occlusion without systemic risk factors.
  Can J Ophthalmol., vol.45, No,2, 2010, s.171-175
  M. Rehak,V. Krcova, L. Slavik, E. Fric, J. Ulehlova, K. Langova, J. Rehak - corresponding author
  IF v roce 2009: 1.443
 1. The contact and immersion ultrasound methods compared using the ray tracing method
  Optica Applicata, vol.40, No.1, 2010, s.77-92
  M. Falhar, J. Řehák
  IF v roce 2009: 0.358
 1. Karotidokavernózní píštěl - kasusitika
  Kazuistiky z opftalmologie III, Editor: prof..N.Jirásková, prof. P.Rozsíval,
  Nucleus HK, 2010.
  Z. Fryšák, J. Řehák
 1. Informační zázemí České oftalmologické společnosti ČLS JEP pro
  monitoring a hodnocení léčby věkem podmíněné makulární degenerace – národní projekt AMADEUS
  Česká a Slovenská oftalmologie, 2010:66(3); s.99-109
  L. Dušek, Š. Pitrová, J. Řehák, E. Vlková, O. Chrapek, D. Klimeš, P. Brabec, V. Kadrnal, J. Jarkovský
 1. Výsledky léčby vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace u pacientů evidovaných v celonárodním registru AMADEUS
  Česká a Slovenská oftalmologie, 2010:66(3); s.110-118
  O. Chrapek, Š. Pitrová, L. Dušek, J. Jarkovský, V. Kadrnal, J. Řehák
 1. Pegaptanib sodný a ranibizumab v léčbě ablace pigmentového listu sítnice u pacienta s věkem podmíněnou makulární degenerací – kazuistika
  Česká a Slovenská oftalmologie, 2010:66(3); s.138-141
  M. Šín, J. Šimičák, Z. Prachařová, J. Řehák
 1. Randomized, sham-controlled trial of dexamethasone intravitreal implant in patients with macular edema due to retinal vein occlusion.
  Haller JA, Bandello F, Belfort R Jr, Blumenkranz MS, Gillies M, Heier J, Loewenstein A, Yoon YH, Jacques ML, Jiao J, Li XY, Whitcup SM; OZURDEX GENEVA Study Group.
  (J.Řehák člen OZURDEX GENEVA Study Group-viz appendix článku)
  Ophthalmology. 2010 Jun;117(6):1134-1146.e3. Epub 2010 Apr 24.
  IF: 5.021
 1. Initial Visual Acuity is an Important Prognostic Factor in Patients with Branch Retinal Vein Occlusion
  Opthalmic Research, 2011: 45(4); s.204-209,
  J. Rehak, L. Dusek, O. Chrapek, E. Fric, M. Rehak
  IF: 0.847
 1. Venózní okluze sítnice (monografie)
  GRADA Publishing, 2011, ISBN: 978-80-247-3480-4.
  J.Řehák, M.Rehák a kolektiv
 1. Součastné možnosti náhrady vidění nevidomých pacientů pomocí arteficialních neuroprotéz - Souborný referát
  M. Šín, M. Rehák, O. Chrapek, J. Řehák
  Česká a Slovenská oftalmologie, 2011:67 (1), s.3-6
 1. Výpočet optické mohutnosti nitrooční čočky pomocí metody ray tracing
  Jemná mechanika a optika 2/2011; 56:2, str.31-37.
  M. Falhar, P. Mlčák, J. Řehák
 1. A phase 2/3, multicenter, randomized, double-masked, 2-year trial of pegaptanib sodium for the treatment of diabetic macular edema.
  Sultan MB, Zhou D, Loftus J, Dombi T, Ice KS; Macugen 1013 Study Group.
  J.Rehak-člen Macugen 1013 Study Group –viz appendix článku)Ophthalmology. 2011 Jun;118(6):1107-18. Epub 2011 May 6.
  IF: 5.021
 1. Dexamethasone intravitreal implant in patients with macular edema related to branch or central retinal vein occlusion twelve-month study results.
  Haller JA, Bandello F, Belfort R Jr, Blumenkranz MS, Gillies M, Heier J, Loewenstein A, Yoon YH, Jacques ML, Jiao J, Li XY, Whitcup SM; OZURDEX GENEVA Study Group.
  (J.Řehák člen OZURDEX GENEVA Study Group-viz appendix článku)Ophthalmology. 2011 Dec;118:2453-2460.
  IF: 5.021
 1. In vitro antimicrobial activity of silicone oils used in ophthalmic surgery
  Biomedical Papers Med. Fac.Univ.Palacky, Olomouc, 2012 Mar; 156 (1): 7-13.
  O. Chrapek, R. Večeřová, D. Koukalová, K. Marešová, B. Jirková, M. Šín, J. Řehák
  IF: 0.702
 1. Effects of Treatment Change in Patients with Neovascular Age-related Macular Degeneration; Results from the Czech National Registry
  Biomedical Papers Med. Fac.Univ.Palacky, Olomouc, 2012 Dec; 156(4):359-364
  J. Studnička, E. Rencová, P. Rozsíval, J. Dusová, Z. Dubská, O.Chrapek, P. Kolář, V. Kandrnal, Š. Pitrová, J. Řehák
  IF: 0.702
 1. Progression of macular atrophy after PDT combined with the COX-2 inhibitor Nabumetone in the treatment of neovascular ARMD
  Biomedical Papers Med. Fac.Univ.Palacky, Olomouc, 2014; 158(1):138-143
  M. Sin, O. Chrapek, M. Karhanova, Z. Pracharova, K. Langova, J. Rehak
  IF: 0,702
 1. The effect of pars plan vitrectomy on oxygen saturation in retinal vessels - a pilot study
  Acta Ophthalmologica, 2014:92:328-331
  M. Šín, I. Šínová, O. Chrapek, M. Karhanová, Z. Prachařová, K. Langová,
  J.Řehák
 1. Cost and Effectiveness of Therapy for Wet Age-Related Macular Degeneration in Routine Clinical Practice
  OPHTHALMOLOGICA, 2013; 230(1): 34-42
  J. Studnička, B. Říhová, E. Rencová, P. Rozsíval, Z. Dubská, O. Chrapek, P. Kolář, V. Kandrnal, R. Demlová, Š. Pitrová, J. Řehák
  IF: 1.41
 1. Effects of arteriolar constriction on retinal gene expression and Müller cell responses in a rat model of branch retinal vein occlusion
  Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol (2014) 252:257–265
  P. Köferl, M. Hollborn, J. Rehak, I. Iandiev, S. Dukic-Stefanovic, P. Wiedemann, L. Kohen, A. Bringmann, M. Rehak
  IF: 2.333
 1. Long term visual outcome after arteriolar constriction in patients with branch retinal vein occlusion
  Biomedical Papers Med. Fac.Univ.Palacky, Olomouc, Epub Ahead of Print:
  http://dx.doi.org/10.5507/bp.2013.008
  J. Rehak, L. Dusek, M. Sin, B. Babkova, Z. Pracharova, M. Rehak
  IF: 1.661
 1. Makulární edém u okluze sítnicové vény.
  In: Makulární edémy, J. Ernest a kol., nakladatelství Mladá Fronta, 2014, ISBN 978-80-204-3472-2.
  J.Řehák

MUDr. Martin Šín, Ph.D., FEBO

Kapitoly v monografiich
 1. Řehák J., Rehak M. a kol. Okluze sítnicové žíly, Garda 2011 Praha
  Kapitola - Optická koherentní tomografie, Fluorescenční angiografie
Články
 1. Fric E., Šín M., Rehák M. et al. Intravitreální aplikace tkáňového aktivátoru plasminogenu v léčbě submakulární hemoragie – kazuistika; Česká a Slovenská Oftalmol. 2008 Nov;64(6):237-40
 1. Chrapek O., Jirková B., Šín M. et al. Současné možnosti léčby vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace; Česká a Slovenská Oftalmol., 2008 Nov;64(6):249-51
 1. Šín M., Šimičák J., Prachařová Z., Řehák J. Pegaptanib sodný a ranibizumab v léčbě ablace pigmentového listu sítnice u pacienta s věkem podmíněnou makulární degenerací – kazuistika; Česká a Slovenská Oftalmol., 2010 Jul;66(3):138-41.
 1. Šín M., Rehák M., Chrapek O., Řehák J. Současné možnosti náhrady vidění slepých pacientů pomocí arteficialních neuroprotéz; Česká a Slovenská Oftalmol., 2011 Jan;67(1): 3-6
 1. Chrapek O., Vecerova R., Koukalova D., Maresova K., Jirkova B., Sin M., Rehak J. The in vitro antimicrobial activity of silicone oils used in ophthalmic surgery; Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2012, 156(1):7-13 (IF 0,990)
 1. Šín M., Jakubcová M., Chrapek O., Prachařová Z., Šimičák J., Řehák J. Porovnání účinků ranibizumabu a pegaptanibu sodného na velikost ablace RPE při léčbě vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace; Česká a Slovenská Oftalmol., 2012 Jun;68(2):56-59
 1. Sin M., Chrapek O., Karhanova M., Pracharova Z., Langova K, Rehak J. Progression of macular atrophy after PDT combined with the COX-2 inhibitor Nabumetone in the treatment of neovascular ARMD; Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2014 Apr;158(1):138-43. doi: 10.5507 (IF 1,661) coresponding autor
 1. Šín M., Šínová I., Chrapek O., Prachařová Z., Karhanova M., Langová K., Řehák J. The effect of pars plan vitrectomy on oxygen saturation in retinal vessels - a pilot study. Acta Ophthalmol. 2014 Jun;92(4):328-31. doi: 10.1111 (IF 2,516) coresponding autor
 1. Chrapek O., Jirková B., Kandrnal V., Řehák J., Šín M. Treatment of central serous chorioretinopathy with beta-blocker metipranolol. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2013 Mar 21. doi: 10.5507/bp.2013.015 [Epub ahead of print] (IF 1,661) coresponding autor
 1. Chrapek O., Jirková B., Šimičák J., Šín M., Řehák J. Přínos pars plana vitrektomie v řešení komplikací proliferativní diabetické retinopatie Vnitr Lek. 2013 Mar;59(3):187-92.
 1. Rehak J, Dusek L, Sin M, Babkova B, Pracharova Z, Rehak M Long-term visual outcome after arteriolar constriction in patients with branch retinal vein occlusion. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2014 Apr;158(4):577-582. (IF 1,661)
 1. Karhanová M., Marešová K., Pluháček F., Mlčák P., Vláčil O., Šín M. Význam úhlu kappa pro centraci multifokálních nitroočních čoček Česká a Slovenská Oftalmol., 2013;69(2):64-68
 1. Karhanová M., Vláčil O., Šín M., Marešová K. Srovnání metody nastavitelných versus fixních stehů při operaci strabismu u pacientů s endokrinní orbitopatií Česká a Slovenská Oftalmol., 2012;68(5):207-213
 1. Chrapek O., Šín M., Kandrnal V., Jirková B., Řehák J. Anatomické výsledky kryochirurgických operací při rhegmatogenním odchlípení sítnice – naše zkušenosti Česká a Slovenská Oftalmol., 2013;69(4):164-8
 1. Chrapek O., Šín M., Kandrnal V., Jirková B., Řehák J. Funkční výsledky kryochirurgických operací při rhegmatogenním odchlípení sítnice včetně makuly naše zkušenosti Česká a Slovenská Oftalmol., 2013;69(5): 202-6
 1. Karhanová M., Kovář R., Fryšák Z., Zapletalová J., Marešová K., Šín M., Heřman M. Postižení okohybných svalů u pacientů s endokrinní orbitopatií Česká a Slovenská Oftalmol., 2014;70(2): 66-71
 1. Karhanova M., Kovar R., Frysak Z., Sin M., Zapletalova J., Rehak J., Herman M. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2013 Mar 21. 2014 Jan 27. doi: 10.5507/bp.2014.001. [Epub ahead of print] (IF 1,661)
 1. Karhanová M., Pluháček F., Mlčák P., Vláčil O., Šín M., Marešová K. The importance of angle kappa evaluation for implantation of diffractive multifocal intra-ocular lenses using pseudophakic eye model. Acta Ophthalmol. 2014 Aug 27. doi: 10.1111/aos.12521. [Epub ahead of print] (IF 2,516) coresponding autor
 1. Oldřich Chrapek, Jiří Jarkovský, Martin Šín, et al., “Prognostic Factors of Early Morphological Response to Treatment with Ranibizumab in Patients with Wet Age-Related Macular Degeneration,” Journal of Ophthalmology, Article ID 867479, in press. (IF 1,935)
Dizertační práce
 • Hodnocení efektu potlačení zánětlivé reakce perorálně podaným preparátem Relifex (nabumeton) po fotodynamické terapii vlhké formy věkem podmíněné makulární Obhájeno dne 6.6.2012 před oborovou radou pro obor oftalmologie (předseda prof. Pavel Rozsíval) při LF UK v Hradci Králové
Přednášky - 2007
 1. Kongres ČVRS – Průhonice 11/2007
  Trhlina RPE jako možná komplikace intravitreálního podání preparátu Avastin (bevacizumab) - M.Šín, E.Fric, O.Chrapek, J.Řehák
Přednášky - 2008
 1. 9.Vejdovského den – Olomouc 3/2008
  Terapie PDT kombinované s perorálně podaným inhibitorem cyklooxygenázy 2 – součastné možnosti - M. Šín, O. Chrapek, E. Fric,M. Rehak ,J. Řehák
 1. Okresní seminář – Přerov 10/2008
  Kombinovaná terapie v léčbě VPMD - M. Šín
 1. Kongres ČVRS – Průhonice 11/2008
  První zkušenosti s kombinací fotodynamycké terapie a intravitreálě podaného ranibizumabu léčbě exsudativní věkem podmíněné makulární degenerace - M.Šín, E.Fric, O.Chrapek, J.Řehák
 1. Krajský seminář – Olomouc 12/2008
  Léčba diabetického makulárního edému depotním dexametasonem - Šín M.,Fric E.,Řehák J., Chrapek O
Přednášky - 2009
 1. Olomoucké otorynolaryngologické odpoledne –Olomouc 2/2009
  Okluze arteria centralis retinaea jako následek selektivní embolizace arterie maxilaris - M. Šín, J. Kučera, J Řehák
 1. Okresní seminář – Litomyšl 2/2009
  Kombinovaná terapie v léčbě VPMD - M. Šín
 1. Krajský seminář – Olomouc 3/2009
  První zkušenosti s kombinací fotodynamycké terapie a intravitreálě podaného ranibizumabu léčbě exsudativní věkem podmíněné makulární degenerace - M.Šín, E.Fric, O.Chrapek, J.Řehák
 1. Seminář společnosti Novartis – Olomouc 3/2009
  Ruptura RPE- jak na ni? - M. Šín
 1. 10.Vejdovského den – Olomouc 3/2009
  Výsledky PPV pro epimakulární membránu operovaných na oční klinice FN Olomouc - M. Šín, O. Chrapek, E. Fric, J. Řehák
 1. 10.Vejdovského den – Olomouc 3/2009
  Ranibizumab v léčbě vlhké formy VPMD – 6 měsíční výsledky - M. Šín, O. Chrapek, E. Fric, J. Řehák
 1. Bilaterální česko-slovenské symposium 2009 – Olomouc 6/2009
  Výsledky PPV pro epimakulární membránu operovaných na oční klinice FN Olomouc - M. Šín, O. Chrapek, E. Fric, J. Řehák
 1. Bilaterální česko-slovenské symposium 2009 – Olomouc 6/2009
  Kombinovaná terapie PDT a ranibizumab v léčbě VPMD - 6 měsíční výsledky - M. Šín, O. Chrapek, Z. Prachařová ,J. Šimičák, J. Řehák
 1. Okresní seminář – Šumperk 9/2009
  Současné možnosti léčby věkem podmíněné makulární degenerace - M. Šín
 1. Kongres ČVRS – Průhonice 11/2009
  Ranibizumab v léčbě pacientů po předchozím podání pegaptamibu u pacientů s exsudativní VPMD - M. Šín, O. Chrapek, Z. Prachařová ,J. Šimičák, J. Řehák
Přednášky - 2010
 1. Okresní seminář – Šumperk 1/2010
  Pegaptanib sodný a ranibizumab v léčbě ablace pigmentového listu sítnice u pacienta s věkem podmíněnou makulární degenerací - M. Šín, O. Chrapek, Z. Prachařová ,J. Šimičák, J. Řehák
 1. Seminář společnosti Novartis – Olomouc 3/2010
  Současné možnosti léčby věkem podmíněné makulární degenerace - M. Šín
 1. 11.Vejdovského den – Olomouc 3/2010
  Kombinace inhibitoru cyklooxygenázy-2 a fotodynamické terapie v léčbě exsudativní věkem podmíněné makulární degenerace- roční výsledky prospektivní studie - M. Šín, O. Chrapek, Z. Prachařová ,J. Šimičák, J. Řehák
 1. 11.Vejdovského den – Olomouc 3/2010
  Optimální dávkovací schéma anti-VEGF preparátu – teoretická doporučení versus reálné podmínky klinické praxe - M. Šín, O. Chrapek, Z. Prachařová ,J. Šimičák, J. Řehák
 1. Krajský seminář – Olomouc 12/2010
  Zpráva z kongresu – 10. EVRS kongres, Sevilla, Španělsko - M. Šín
Přednášky - 2011
 1. Krajský seminář – Olomouc 2/2011
  Kombinace inhibitoru cyklooxygenázy-2 a fotodynamické terapie v léčbě exsudativní věkem podmíněné makulární degenerace - M. Šín
 1. 12.Vejdovského den – Olomouc 3/2011
  Intravitreální aplikace triamcinolonu u okluze sítnicové - M. Šín, B.Bábková, J. Řehák
 1. 12.Vejdovského den – Olomouc 3/2011
  Moderátor panelové diskuze na téma „Venózní okluze sítnice“ (diskutující: Řehák J., Mach R., Dubská Z., Kolář P., Němec P., Rehak M.)
 1. Okresní seminář – Šumperk 11/2011
  Současné trendy léčby diabetického makulárního edému - M. Šín
Přednášky - 2012
 1. 13.Vejdovského den – Olomouc 3/2012
  Porovnání účinků anti-VEGF preparátů na velikost ablace RPE při léčbě vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace - Šín M., Jakubcová M., Chrapek O., Prachařová Z., Šimičák J., Řehák J
 1. Krajský seminář – Olomouc 6/2012
  Vliv PPV na saturaci sítnicového krevního řečiště - Šín M., Chrapek O, Prachařová Z., Šínová I., Řehák J.
 1. 12.Kongres EURETINA – Milán 9/2012
  THE IN VITRO ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF SILICONE OILS USED IN OPHTHALMIC SURGERY – Sin M., Chrapek O., Vecerova R., Koukalova D., Maresova K., Jirkova B., Rehak J.
 1. Výroční sjezd České oftalmologické společnosti – Plzeň 9/2012
  Anti-VEGF non-respondeři u exsudativní VPMD - data z registru Amadeus - Šín M., Jarkovsky J.,Dušek L., Rusňák Š., Pitrová Š., Řehák J. a Amadeus study group
 1. Výroční sjezd České oftalmologické společnosti – Plzeň 9/2012
  Vliv PPV na saturaci sítnicového krevního řečiště - Šín M., Chrapek O, Prachařová Z., Šínová I., Řehák J.
Přednášky - 2013
 1. 14.Vejdovského den – Olomouc 3/2013
  Kyslíková saturace v retinálním řečišti u pacientů s VPMD - Šín M., Chrapek O, Šimičák J., Šínová I., Řehák J
 1. Seminář Tana oční klinika a společnost Spirit Medical – Olomouc 5/2013
  Operace katarakty u věkem podmíněné makulární degenerace - Šín M.
 1. International medical conference – Aschabat (Turkmenistan) 7/2013
  Pars plana vitrectomy in the treatment of retinal detachment – Šín M.
 1. International medical conference – Aschabat (Turkmenistan) 7/2013
  Vitreus physiology – Šín M.
 1. 13.Kongres EURETINA – Hamburk 9/2013
  The effect of pars plana vitrectomy on oxygen saturation in retina vessels - Šín M., Chrapek O., Šínová I., Řehák J
 1. Kongres ČVRS – Průhonice 11/2013
  Dlouhodobá stabilizace pacienta s vlhkou formou VPMD léčeného anti-VEGF terapií v režimu PRN - Šín M., Chrapek O., Prachařová Z, Šimičák J., Řehák J.
 1. Krajský seminář – Olomouc 12/2013
  EYLEA nový preparát v léčbě exudativní VPMD – Šín M.
Přednášky - 2014
 1. Oximetry workshop – Birmingham, UK 1/2014
  Retinal oximetry in amblyopic eye – Šín M.
 1. Oximetry workshop – Birmingham, UK 1/2014
  Effect of PPV on oxygen saturation in retinal vessels– Šín M., Řehák J.
 1. 14.Vejdovského den – Olomouc 3/2014
  Vliv PPV na saturaci kyslíku v sítnicových cévách u diabetických pacientů - Šín M., Chrapek O., Prachařová Z., Řehák J
 1. 14.Kongres EURETINA – London, UK 9/2014
  Retinal oximetry – Steffanson E. , Šín M – (předneseno v zastoupení)
 1. Seminář společnosti Novartis – Olomouc 11/2014
  Trendy léčby RVO - Šín M.
 1. Kongres ČVRS – Průhonice 11/2014
  Molekulárně biologická podstata anti-VEGF non-responderity - Šín M.
 1. Krajský seminář – Olomouc 12/2014
  Aflibercept v léčbě exudativní VPMD – naše první zkušenosti – Šín M.
Ocenění
 • Cena pro 1.nejlepší přednášku s vitreoretinální problematikou autora do 35 let za rok 2013
  Udělena za přednášku: The effect of pars plana vitrectomy on oxygen saturation in retina vessels - Šín M., Chrapek O., Šínová I., Řehák J
  Předneseno na 13. Euretina kongres Hamburk, Německo
 • Cena pro 1.nejlepší přednášku s vitreoretinální problematikou autora do 35 let za rok 2012
  Udělena za přednášku: THE IN VITRO ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF SILICONE OILS USED IN OPHTHALMIC SURGERY – Šín M., Chrapek O., Vecerova R., Koukalova D., Maresova K., Jirkova B., Rehak J.
  Předneseno na 12. Euretina kongres Milan, Itálie
 • Cena pro 2.nejlepší přednášku s vitreoretinální problematikou autora do 35 let za rok 2008
  Udělena za přednášku: Trhlina RPE jako možná komplikace intravitreálního podání preparátu Avastin (bevacizumab) - M.Šín, E.Fric, O.Chrapek, J.Řehák
  Předneseno na 7.kongresu ČVRS 11/2007, Praha-Průhonice
 • Cena pro 2.nejlepší přednášku s vitreoretinální problematikou autora do 35 let za rok 2009
  Udělena za přednášku: První zkušenosti s kombinací fotodynamycké terapie a intravitreálě podaného ranibizumabu léčbě exsudativní věkem podmíněné makulární degenerace - M.Šín, E.Fric, O.Chrapek, J.Řehák
  Předneseno na 8.kongresu ČVRS 11/2008,Praha- Průhonice
 • Cena pro 2.nejlepší přednášku s vitreoretinální problematikou autora do 35 let za rok 2010
  Udělena za přednášku: Kombinace inhibitoru cyklooxygenázy-2 a fotodynamické terapie v léčbě exsudativní věkem podmíněné makulární degenerace- roční výsledky prospektivní studie - M. Šín, O. Chrapek, Z. Prachařová ,J. Šimičák, J. Řehák
  Předneseno na 10.Vejdovského olomouckém vědeckém dni 03/2010, Olomouc
Jiné
 • Effect of PPV on retinal vessel oxygen saturation - Interview in Ophthalmology Times EUROPE , October 2013 – číslo se zaměřením na vitreoretinální chirurgii
 • Celkem k 1.1.2015: 1x kapitola v monografii, 19x článek v odborném časopise (8x s IF, 4x první nebo korespondující autor),1x disertační práce, 42x přednáška (jako první autor, 8x v AJ), 1x moderátor odborné diskuze, 5x ocenění za přednášku z VR problematikou autora do 35 let
 • Kumulovaný IF – 14,601

MUDr.Kateřina Špačková

Publikace
 1. 1. Léčba centrální seriózní chorioretinopatie betablokátory
  Česká a Slovenská oftalmologie, 58, 2002, str.382 – 386
  Chrapek O., Špačková K
 1. 2. Plazmocytom očnice
  Špačková K., Marešová K., Chrapek O., Bačovský J.
  Folia strabologica et neuroophtalmologica, roč. VII., suplementum I., září 2004, str. 30-31, ISSN 1213-1032
  předneseno na Strabologicko-ortoptických dnech, Litomyšl 3.- 4.9.2004
 1. 3. Oční projevy interních chorob
  K.Špačková
  Interní medicína pro praxi, roč.6., 10/2004, str.475 – 478, ISSN 1212 – 7299
 1. 4. Dlouhodobý funkční efekt pars plana vitrektomie u komplikací proliferativní diabetické retinopatie
  fChrapek O., Řehák J., Špačková K., Fric E.
  Česká a slovenská oftalmologie, roč. 62, listopad/2006, str.395 – 403
 1. 5. Refrakční vady u dětí
  K.Špačková
  Brýle Plus, časopis českých optiků a optometristů, rok 2007 , stp. 46 -47
 1. 6. Diagnostika a léčba konkomitujícího strabismu
  O.Vláčil, K.Špačková
  Pediatrie pro praxi, 2009
 1. 7. Venozní okluze sítnice
  Kapitola 11 : Zvětšovací pomůcky pro slabozraké s venózními okluzemi sítnice
  Řehák j., Rehák M. , Špačková K. a kol.
  Grada Publishing 2011, ISBN 978-80-247-3480-4
 1. Základy oftalmologie pro speciální pedagogy (skripta)
  Kateřina Špačková a kolektiv
  Pedagogická fakulta University Palackého, Olomouc 2012
  ISBN 978-80-244-3059-1

MUDr.Kateřina Špačková

Přednášky
 1. Zhodnocení práce poradny pro diabetickou retinopatii v NsP Přerov
  Výroční sjezd ČOS, Hradec Králové, 19.9.1998
  Stokláska V., Vrba K., Zachariášová K., Špačková K., Pažoutová M.
 1. Léčba centrální seriózní chorioretinopatie betablokátory
  Výroční sjezd ČOS, Brno, 7.10.2001
  Chrapek O., Špačková K
 1. Výsledky studie Acrysof, Oční klinika FN Olomouc
  Olomoucký oftalmologický seminář, 17.12.2002
  Špačková K., Marešová K., Řehák J.
 1. ROP – naše výsledky v léčbě
  IV.Vejdovského olomoucký vědecký den 29.3.2003
  M.Gbelcová, K.Špačková
 1. Centrální serózní chorioretinopathie – souborný referát
  IV.Vejdovského olomoucký vědecký den, 29.3.2003
  O.Chrapek, J.Řehák, K.Špačková
 1. Trimepranol v léčbě centrální serózní chorioretinopathie
  IV.Vejdovského olomoucký vědecký den, 29.3.2003
  O.Chrapek, K.Špačková, J.Řehák
 1. Diferenciální diagnostika FAG nálezů u centrální seriózní chorioretinopathie
  IV.Vejdovského olomoucký vědecký den, 29.3.2003
  O.Chrapek, J.Řehák, K.Špačková
 1. Retinopathie nedonošených – poznámky z praxe
  VI. pracovní schůzka neonatologů, 21.5.2003 FN Olomouc
  K.Špačková, M.Gbelcová
 1. Speciální optické pomůcky
  Olomoucký oftalmologický seminář, 10.6.2003
  K.Špačková
 1. Plazmocytom očnice
  K.Špačková, K. Marešová
  XI. výroční sjezd České oftalmologické společnosti 25.-27.9.2003, Hradec Králové(dále předneseno na Strabologicko - ortoptických dnech v Litomyšli 3. – 4. 9. 2004 a na Olomouckém oftalmologickém semináři v říjnu 2004)
 1. Přínos diabetické PPV v časném a pozdním pooperačním období
  O.Chrapek, J.Řehák, K.Špačková, E.Fric
  VI. Vejdovského olomoucký vědecký den
  2.4.2005 Olomouc
 1. Triamcinolon asistovaná PPV u diabetického makulárního edému
  J.Řehák, E.Fric, O.Chrapek, K.Špačková
  VI. Vejdovského olomoucký vědecký den, 2.4.2005 Olomouc
 1. Oční ischemický syndrom
  K.Špačková, O. Chrapek, Š. Mohlerová, R. Herzig, P.Dráč
  VI. vejdovského olomoucký vědecký den, 2.4.2005 Olomouc
 1. Komplikace po diabetické pars plana vitrektomii v časném pooperačním období
  Chrapek O., Řehák J., Špačková K.
  XIII. výroční sjezd ČOS, 9. – 11.6.2005, Ústí nad Labem
 1. Využití digitálního zobrazovacího systému Eye Cap v oftalmologii
  K.Špačková, O.Chrapek, E.Fric
  Kongres zájemců o zobrazovací techniky, Český Krumlov 3.9.2005
 1. Laserová léčba proliferativní diabetické retinopatie
  J.Řehák, O.Chrapek, K.Špačková, E-Fric
  VI. minisymposium Diabetes mellitus – oční komplikace, Olomouc 22.10.2005
 1. Přínos diabetické PPV v časném a pozdním pooperačním období
  O.Chrapek, J.Řehák, K.Špačková, E.Fric
  VI.minisymposium Diabetes mellitus –oční komplikace, Olomouc 22.10.2005
 1. Léčba hemoftalmu při akutní lymfoblastické leukemii u 2 – letého dítěte, kasuistika
  K.Špačková, O.Chrapek, J.Řehák
  V.kongres ČVRS Průhonice 25. – 26. listopadu 2005
 1. Srovnání zrakové ostrosti a perimetrických nálezů u pacientů s centrální serózní chorioretinopatií
  O.Chrapek, J.Řehák, K.Špačková
  V. kongres ČVRS Průhonice 25. 26. 11. 2005
 1. Laserová léčba diabetické makulopatie
  J.Řehák, O.Chrapek, K.Špačková, E.Fric
  Diabetes mellitus – oční komplikace, 22.10.2005 Olomouc
 1. Léčba amblyopie u dětí – snadno a rychle
  K.Špačková
  Olomoucký oftalmologický seminář, 21.2.2006 Olomouc
 1. Retinopatie nedonošených dětí v Olomouckém kraji v letech 2001- 2005
  K.Špačková, J.Kalitová
  7.Vejdovského Olomoucký vědecký den s mezinárodní účastí, 25.3.2006, Olomouc
 1. Léčba centrálních serózních chorioretinopatií betablokátory. První výsledky prospektivní dvojitě slepé studie.
  O.Chrapek, J.Řehák, K.Špačková
  7. Vejdovského olomoucký vědecký den, 25.3.2006, Olomouc
 1. Léčba retinopatie nedonošených na Oční klinice v Olomouci v letech 2002 -2008
  K.Špačková, J.Šimičák, J.Řehák
  10. Vejdovského olomoucký vědecký den, Olomouc 28.3.2009
 1. Morbus Coast – kasuistika
  P.Hrabčíková, B.Bábková, O.Chrapek, K.Špačková
  10. Vejdovského olomoucký vědecký den, 28.3.2009 Olomouc
 1. Komplexní terapie konvergentního strabismu a refrakčních vad
  K.Špačková, I.Šín
  5. Bilaterální česko – slovenské oftalmologické symposium, Olomouc, 19. – 20. června 2009
 1. Refrakční operace metodou LASEK v TANA Očním centru Olomouc
  K.Špačková, I.Šín, TANA Oční centrum
  Olomoucký oftalmologický seminář, 8. prosinec 2009
 1. Novinky v léčbě presbyopie, XXVII.kongres ESCRS, Barcelona 2009
  K.Špačková, TANA Oční centrum
  Olomoucký oftalmologický seminář, 8. prosinec 2009
 1. PTK –phototerapeutická keratectomie - řešení recidivujících erozí ?
  Hrabčíkková P., Špačková K.
  Olomoucký oftalmologický seminář, 8.prosinec 2009
 1. Lupová skla MULTILENS a jejich využití
  Vláčil O., Špačková K., Kolomazník J.
  Oční oftalmologický seminář, 8.6.2010 Olomouc
 1. Rotační stabilita čočky Acrysof Toric
  Marešová K., Špačková K., Mlčák P.
  VIII. Mezinárodní kongres ČSRKCH, Praha 21. – 22.5.2010
 1. Řešení extrémních refrakčních vad operací katarakty s implantací prémiových a superprémiových nitroočních čoček.
  Fric E., Krist P., Špačková K., Tokošová E.
  VIII. mezinárodní kongres ČSRKCH, 21. – 22.5.2010 Praha
 1. Naše první zkušenosti s čočkou Acrysof® IQ RESTOR® Multifocal Toric
  Špačková K., Marešová K. Šín I.
  IX.Mezinárodní kongres ČSRKCH Ostrava 2011
 1. Využití endotelové mikroskopie v oftalmologii
  Špačková K., Balnerová S., Šín I.
  Olomoucký oftalmologický seminář, červen 2011
 1. Přehled výskytu a léčby ROP v Olomouci v letech 2002 – 2011
  Špačková K., Šimičák J.
  Olomouc 13. Vejdovského olomoucký vědecký den, 31.3.2012
 1. Presby-Duet: nová možnost řešení presbyopie
  Špačková K., Marešová K., Šín I.
  Výroční sjezd ČOS Plzeň 2012
 1. Pseudoakomodační čočkaTek-Clear:doporučení pro praxi
  Špačková K., Marešová K., Šín I.
  Výroční sjezd ČOS Plzeň 2012
 1. How to select the suitable pacient for Presby-Duet implantation
  Špačková K., Marešová K.
  Kongres Evropské refrakční a kataraktové společnosti ESCRS Milano, September 2012
 1. Corneal cross-linking v léčbě keratokonu (kazuistika)
  Špačková K., Balnerová S., Šín I.
  Olomouc –XI. mezinárodní kongres ČSRKCH – květen 2013
 1. Implantace torické čočky AcrySof Toric po hypermetropické PRK
  Špačková K., Marešová K.
  XI. mezinárodní kongres ČSRKCH Olomouc květen 2013
 1. Presby duet – roční zkušenosti
  Špačková K., Marešová K., Šín I.
  XI. mezinárodní kongres ČSRKCH Olomouc květen 2013
 1. Naše první zkušenosti s trifokální čočkou AT LISA tri MP
  Špačková K., Marešová K.
  Olomoucký oftalmologický seminář 10.12.2013 Olomouc
 1. Incidence sekundární katarakty po implantaci čoček Acrysof Restof
  Špačková K., Marešová K., Balnerová S., Šín Ilja
  12. Mezinárodní kongres ČSRKCH Ostrava 23.-24.5.2014
 1. Trifokální čočka AT LISA tri MP – roční zkušenosti
  Špačková K., Marešová K., Balnerová S., Šín Ilja
  15. Mezinárodní kongres ČSRKCH Ostrava 23.- 24.5.32014
 1. Naše první zkušenosti s bifokální čočkou Lentis Comfort
  Špačková K., Marešová K.
  Olomoucký oftalmologický seminář 9.12.2014
 1. Není edém jako edém
  Špačková K., Marešová K. Olomoucký oftalmologický seminář 9.12.2014

MUDr. Oldřich Chrapek, Ph.D.

Publikace
 1. Glaukom je jednou z nejzávažnějších očních nemocí.
  Lékařské listy, Příloha zdravotnických novin, 31,1998, str. 4 -5.
  Chrapek, O., Fryšák,Z.
 1. Naše zkušenosti v léčbě proliferativní diabetické retinopatie argonovým laserem.
  Čes. a slov.Oftal., 57, 2001, No 4, p. 244-249.
  Chrapek , O., Řehák, J.
 1. Léčba centrální serózní chorioretinopatie-naše zkušenosti.
  Čes. a slov. Oftal., 58, 2002, No. 1, p.51-56. ISSN 1211-9059
  Chrapek, O., Řehák, J.
 1. Centrální serózní chorioretinopatie. Etiopatogeneze, klinický obraz, diagnostika. Souborný referát I. část.
  Čes. a slov. Oftal., 58, 2002, No. 1, p. 61-67. ISSN 1211-9059
  Chrapek, O., Řehák, J.
 1. Centrální serózní chorioretinopatie. Léčba, diferenciální diagnostika. Souborný referát II. část.
  Čes. a slov. Oftal., 58, 2002, No 2, p. 122-129. ISSN 1211-9059
  Chrapek, O., Řehák, J.
 1. Léčba centrální serózní chorioretinopatie betablokátory.
  Čes. a slov. Oftal., 58, 2002, No. 6, p. 382-386. ISSN 1211-9059.
  Chrapek, O., Špačková, K., Řehák, J.
 1. Diabetes mellitus v oftalmologii.
  Iatrike Techne, 2003, No. 1, p. 38-41. ISSN 1213-6891.
  Chrapek, O.
 1. Argon laserová fotokoagulace v terapii vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace.
  Čes. a slov. Oftal., 60, 2004, No. 1, p. 45-53. ISSN 1211-9059.
  Chrapek, O., Řehák, J.
 1. Naše zkušenosti v léčbě diabetické makulopatie.
  Čes. a slov. Oftal., 60, 2004, No. 2, p. 112-117. ISSN 1211-9059.
  Řehák, J., Chrapek, O., Prachařová, Z., Gbelcová, M.
 1. Makulopatie při jamce terče zrakového nervu řešená pars plana vitrektomií.
  Choroby hlavy a krku, 2004, No. 2, p.27-31.
  Chrapek, O., Řehák, J.
 1. Fotodynamická terapie v léčbě vlhké formy věkem podmíněné makulární Degenerace.
  Choroby hlavy a krku, 2004, No.3-4, p.29-38.
  Chrapek, O., Řehák, J.
 1. Časný funkční efekt pars plana vitrektomie u komplikací proliferativní diabetické retinopatie.
  Česká a Slovenská oftalmologie, 61, 2005, p.20-29
  Chrapek, O., Řehák, J.
 1. Možnosti optické koherentní tomografie v diagnostice retinálních abnormit.
  Oftalmochirurgie, 1, č. 2, 2005, p.34-36
  E. Fric, J. Řehák, O.Chrapek.
 1. Venózní okluze sítnice.
  Trendy soudobé oftalmologie, Svazek 2, 1. vydání, Galén 2005, p. 73-98,
  ISBN 80-7262-326-5.
  J. Řehák, O.Chrapek.
 1. Centrální serózní chorioretinopatie.
  Trendy soudobé oftalmologie, Svazek 3, 1. vydání, Galén 2006, p. 15-38, ISBN 80-7262-405-9.
  O.Chrapek, J. Řehák.
 1. Oční sparganóza v České republice: Kazuistika.
  Klin. Mikrobiol. inf.lék. 2006, 12(4), p. 161-164.ISSN
  M.Rehák, L.Kolářová, I.Kohnová, J.Řehák, Š.Mohlerová, E.Fric. O.Chrapek.
 1. Dlouhodobý funkční efekt pars plana vitrektomie u komplikací proliferativní diabetické retinopatie.
  Česká a Slovenská oftalmologie, 62, 2006, p.395-403.ISSN 1211-9059.
  O.Chrapek, J.Řehák, K.Špačková, E.Fric.
 1. Moderní trendy v léčbě diabetického makulárního edému.
  Kazuistiky v diabetologii, 4, 2006, No.4, p. 20-21.ISSN 1214-231X
  J.Řehák, J.Šimičák, E.Fric, O.Chrapek.
 1. Syndrom orbitálního hrotu aspergilové etiologie- kazuistika.
  Čes. a Slov. Oftal., 63, 2007, No. 2, p.117-122.ISSN 1211-9059.
  E. Fric, M.Rehák, I.Vlčková, S. Buřval, O.Chrapek., J. Řehák.
 1. Poranění oka paintballovým projektilem- kazuistika.
  Kazuistiky z oftalmologie I, Svazek 1, 1. vydání, Nucleus HK 2007, p. 49-51,ISBN 978-80-87009-20-8
  O.Chrapek, J.Řehák.
 1. Současné možnosti léčby vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace.
  Remedia, 17, 2007, No. 6, p. 610-616.ISSN 0862-8947.
  O.Chrapek
 1. Pars plana vitrektomie na oku s dočasnou keratoprotézou.
  Kazuistiky z oftalmologie II, Svazek 1, 1. vydání, Nucleus HK 2008, p. 36-41,ISBN 978-80-87009-44-4
  O.Chrapek, U.Tavandzi, J.Řehák.
 1. Výsledky léčby věkem podmíněné makulární degenerace fotodynamickou terapií po dvanácti měsících.
  Oftalmochirurgie, 3, 2008, No.2, p. 23-27.ISSN 1801-1675.
  O. Chrapek, E.Fric, Z.Prachařová, M.Šín, J.Řehák
 1. Fotodynamická terapie
  Věkem podmíněná makulární degenerce, 1. vydání, Grada Publishing, a.s., 2008, p. 100-105, ISBN 978-80-247-2605-2
  O. Chrapek, J.Řehák
 1. Laserová fotokoagulace termálním laserem
  Věkem podmíněná makulární degenerce, 1. vydání, Grada Publishing, a.s., 2008, p. 115-119, ISBN 978-80-247-2605-2
  O. Chrapek, J.Řehák
 1. Intravitreální aplikace tkáňového aktivátoru plazminogenu v léčbě submakulární hemoragie- kazuistika
  Čes. a Slov. Oftal., 64, 2008, No. 6, p.237-240.ISSN 1211-9059.
  E. Fric, M. Šín, M. Rehák, O.Chrapek, J.Šimičák, J.Řehák.
 1. Současné možnosti léčby vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace. Souborný referát
  Čes. a Slov. Oftal., 64, 2008, No. 6, p.249-251.ISSN 1211-9059.
  O.Chrapek, B.Jirková, M.Šín. E.Fric, J.Řehák
 1. Zásady a rizika intravitreální aplikace anti-VEGFpreparátů.
  Remedia, 18, 2008, No. 5, p. 389-394.
  O. Chrapek, B. Jirková.
 1. Diferenciální diagnostika makuly.
  1. vydání, Novartis s.r.o., 2010, ISBN 978-80-254-6927-9.
  O.Chrapek
 1. Výsledky léčby vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace u pacientů evidovaných v celonárodním registru AMADEUS.
  Čes. a Slov. Oftal., 66, 2010, No. 3, p.110-118.ISSN 1211-9059.
  O.Chrapek, Š.Pitrová, L.Dušek, J.Jarkovský, V.Kandrnal, J.Řehák
 1. Informační zázemí České oftalmologické společnosti ČLS JEP pro monitoring a hodnocení léčby vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace- národní projekt AMADEUS.
  Čes. a Slov. Oftal., 66, 2010, No. 3, p.99-109.ISSN 1211-9059.
  L.Dušek, Š.Pitrová, J.Řehák, E.Vlková, O.Chrapek, D.Klimeš, P.Brabec, V.Kandrnal, J.Jarkovský.
 1. Initial Visual Acuity Is an Important Prognostic Factor in Patients with Branch Retinal Vein Occlusion.
  Ophthalmic Research 2011; 45: 204-209. IF 1.288
  J.Řehák, L.Dušek, O.Chrapek, E.Fric, M.Rehák
 1. Současné možnosti náhrady vidění slepých pacientů pomocí arteficialních neuroprotéz.
  Čes. a Slov. Oftal., 67, 2011, No. 1, p. 3-6.ISSN 1211-9059.
  Šín M., Rehák M., Chrapek O., Řehák J.
 1. Porovnání účinků ranibizumabu a pegaptanibu sodného na velikost ablace RPE při léčbě vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace.
  Čes. a Slov. Oftal., 68, 2012, No. 2, p. 57-60 .ISSN 1211-9059.
  Šín M., Jakubcová M., Chrapek O., Prachařová Z., Šimičák J., Řehák J.
 1. The in vitro antimicrobial activity of silicone oils used in ophthalmic surgery.
  Biomed Pap Med Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2012, 156(1), p. 7-13. IF 0.716
  ISSN 1213-8118
  eISSN 1804-7521
  O. Chrapek, R. Večeřová, D. Koukalová, K. Marešová, B. Jirková, M. Šín, J. Řehák.
 1. Léčba diabetické retinopatie.
  Postgraduální medicína, 2012, 14(6), p.668-675
  ISSN 1212-4184.
  O.Chrapek, B. Jirková, M. Šín.
 1. Akutní katarakta u jedenáctileté dívky při manifestaci diabetes mellitus 1. typu.
  Kazuistiky v diabetologii, 2012, 10 (2), p. 5-7.
  ISSN 1214-231X
  J. Venháčová, O. Chrapek, A. Dostálová, P. Venháčová.
 1. Effects of treatment change in patients with neovascular age-related macular degeneration; Results from the Czech National Registry.
  Biomed Pap Med Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2012, 156(4), p. 359-364. IF 0.702
  ISSN 1213-8118
  eISSN 1804-7521
  Jan Studnicka, Eva Rencova, Pavel Rozsival, Jaroslava Dusova, Zora Dubska, Oldrich Chrapek, Petr Kolar, Vit Kandrnal, Sarka Pitrova, Jiri Rehak.
 1. Přínos pars plana vitrektomie pro řešení komplikací proliferativní diabetické retinopatie.
  Vnitř Lék 59, 2013, No. 3, p. 187-192.
  ISSN 0042-773X.
  eISSN 1801-7592
  O.Chrapek, B. Jirková, J. Šimičák, M. Šín, J.Řehák
 1. Treatment of central serous chorioretinopathy with beta-blocker metipranolol.
  Biomed Pap Med Univ Palacky Olomouc Czech Repub. (přijato k publikaci) IF 0.702
  ISSN 1213-8118
  eISSN 1804-7521
  O.Chrapek, B.Jirková, V.Kandrnal, J.Řehák, M.Šín
 1. Cost and Effectiveness of Therapy for Wet Age-Related Macular Degeneration in Routine Clinical Practice.
  Ophthalmologica 2013, 230 (No. 1), 34-42. IF 1.424
  ISSN: 0030-3755
  e-ISSN: 1423-0267
  Studnička J., Říhová B., Rencová E., Rozsíval P., Dubská Z., Chrapek O., Kolář P., Kandrnal V., Demlová R., Pitrová Š., Řehák J.
 1. Anatomické výsledky kryochirurgických operací při rhegmatogenním odchlípení sítnice, naše zkušenosti.
  Čes. a Slov. Oftal., 69, 2013, No. 4, p. 164-168.
  ISSN (Print) 1211-9059
  ISSN (On- line) 1805-4447
  Oldřich Chrapek, Martin Šín, Barbora Jirková, Jiří Jarkovský, Jiří Řehák
 1. Funkční výsledky kryochirurgických operací při rhegmatogenním odchlípení sítnice včetně makuly, naše zkušenosti.
  Čes. a Slov. Oftal., 69, 2013, No. 5, p. 202-206.
  ISSN (Print) 1211-9059
  ISSN (On- line) 1805-4447
  Oldřich Chrapek, Martin Šín, Barbora Jirková, Jiří Jarkovský, Jiří Řehák
 1. Progression of macular atrophy after PDT combined with the COX-2 inhibitor Nabumetone in the treatment of neovascular ARMD.
  Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2014, 158 (1), p. 138-143. (IF 0,990)
  ISSN 1213-8118
  eISSN 1804-7521
  Sin M., Chrapek O., Karhanova M., Pracharova Z., Langova K, Rehak J.
 1. The effect of pars plana vitrectomy on oxygen saturation in retinal vessels – a pilot study.
  Acta Ophthalmologica Scandinavica 2014, 92 (No. 4), p. 328-331 IF 2.345
  ISSN 1755-375X
  e-ISSN: 1755-3768
  M. Šín, I.Šínová, O.Chrapek, Z.Prachařová, M.Karhanová, K.Langová, J.Řehák.
 1. Prognostic factors of early morphological response to treatment with ranibizumab in patients with wet age-related macular degeneration.
  Journal of Ophthalmology. (přijato k publikaci) IF 1,935, ISSN: 2090-0058 (Online)
  Oldřich Chrapek, Jiří Jarkovský, Martin Šín, Jan Studnička, Petr Kolář, Barbora Jirková, Ladislav Dušek, Šárka Pitrová, Jiří Řehák

MUDr. Oldřich Chrapek, Ph.D.

Přednášky
 1. Září 1998, Výroční sjezd České oftalmologické společnosti v Hradci Králové:
  O.Chrapek,J.Řehák:
  Naše zkušenosti v léčbě proliferativní diabetické retinopatie argonovým laserem.
 1. Březen 1999, Vědecký pracovní den České oftalmologické společnosti v Olomouci:
  O.Chrapek, J.Řehák,Z.Prachařová:
  Výsledky léčby proliferativní diabetické retinopatie argonovým laserem.
 1. Březen 1999, Vědecký pracovní den České oftalmologické společnosti v Olomouci:
  J.Řehák,O.Chrapek,Z.Prachařová:
  Výsledky léčby diabetické makulopatie argonovým laserem.
 1. Prosinec 1999, Olomoucký oftalmologický seminář v Olomouci:
  O.Chrapek, J.Řehák, Z.Prachařová, J.Karhan:
  Co víme o centrální serozní chorioretinopatii.
 1. Prosinec l999, Olomoucký oftalmologický seminář v Olomouci:
  O.Chrapek, J.Řehák, Z.Prachařová, J.Karhan:
  Náš přístup k léčbě centrální serozní chorioretinopatie.
 1. Prosinec 1999, Olomoucký oftalmologický seminář v Olomouci:
  Z.Prachařová, J.Řehák, O.Chrapek:
  Traumatologie-naše zkušenosti s perforujícími poraněními v posledních dvou letech.
 1. Prosinec 1999, Olomoucký oftalmologický seminář v Olomouci:
  J.Řehák, Z.Prachařová, O.Chrapek:
  Traumatická luxace čočky do sklivce-kazuistika, Kovové cizí nitrooční tělísko-kazuistika, Perforující poranění rohovky a čočky-kazuistika.
 1. Únor 1999, Olomoucký oftalmologický seminář v Olomouci:
  Z.Prachařová, J.Řehák, O.Chrapek:
  Chlorochinová makulopatie-kazuistika.
 1. Březen 2000, I. Vejdovského olomoucký vědecký den v Olomouci,:
  O.Chrapek, J.Řehák, Z.Prachařová, J.Karhan:
  Centrální serózní chorioretinopatie-souborný referát.
 1. Březen 2000, I. Vejdovského olomoucký vědecký den v Olomouci:
  O.Chrapek, J.Řehák, Z.Prachařová, J.Karhan:
  Centrální serózní chorioretinopatie-naše zkušenosti.
 1. Květen 2000, Olomoucký oftalmologický seminář v Olomouci:
  O.Chrapek, J.Řehák, Z.Prachařová
  Pooperační péče u pacientů po pars plana vitrectomii.
 1. Květen 2000, Olomoucký oftalmologický seminář v Olomouci:
  O.Chrapek, J.Řehák, Z.Prachařová
  Recidiva ve fotokoagulační jizvě u centrální serózní chorioretinopatie.
 1. Říjen 2000, Olomoucký oftalmologický seminář v Olomouci:
  O.Chrapek, J. Řehák:
  Digitální zobrazovací systém HAAG-STREIT v oftalmologii.
 1. Leden 2001, obhajoba vnitřního grantu LF UP v Olomouci:
  O.Chrapek, J.Řehák:
  Výzkum řečiště cévnatky oka u pacientů s centrální serózní chorioretinopatií.
 1. Únor 2001, Olomoucký oftalmologický seminář v Olomouci:
  O.Chrapek, J.Řehák:
  Retinální dystrofie.
 1. Březen 2001, II.Vejdovského olomoucký vědecký den v Olomouci:
  O.Chrapek, J.Řehák:
  Onemocnění makuly a dystrofie sítnice.
 1. Září 200l, III. Angiografický den v Litomyšli:
  O.Chrapek:
  ICG u centrálních serózních chorioretinopatií-první zkušenosti.
 1. Září 2001, III. Angiografický den v Litomyšli:
  O.Chrapek, J.Řehák:
  Jamka terče zrakového nervu ve fluoroangiografickém obraze.
 1. Říjen 2001, 9. výroční sjezd České oftalmologické společnosti v Brně:
  O.Chrapek, J.Řehák:
  Léčba centrální serózní chorioretinopatie betablokátory- 2 roky zkušeností.
 1. Říjen 2001, 9. výroční sjezd České oftalmologické společnosti v Brně:
  O.Chrapek, J.Řehák:
  Poster: Digitální zobrazovací systém HaagStreit v oftalmologii.
 1. Říjen 2001, Olomoucký oftalmologický seminář v Olomouci:
  O.Chrapek, J.Řehák, K.Špačková:
  Léčba centrální serózní chorioretinopatie betablokátory- 2 roky zkušeností.
 1. Říjen 2001, Olomoucký oftalmologický seminář v Olomouci:
  O.Chrapek, J.Řehák:
  Laserová terapie časně zjištěných retinálních trhlin.
 1. Říjen 2001, Olomoucký oftalmologický seminář v Olomouci:
  J.Řehák, O.Chrapek, Z.Prachařová, M.Gbelcová:
  Proliferativní diabetická retinopatie.
 1. Listopad 2001, 1. sjezd České vitreoretinální společnosti v Praze:
  O.Chrapek, J.Řehák:
  Laserová terapie časně zjištěných retinálních trhlin.
 1. Březen 2002, III.Vejdovského olomoucký vědecký den v Olomouci:
  O.Chrapek, J.Řehák:
  Angiografická vyšetření a laserová fotokoagulace v diagnostice a terapii věkem podmíněné makulární degenerace.
 1. Březen 2002, III.Vejdovského olomoucký vědecký den v Olomouci:
  J.Řehák, Z.Prachařová, B.Bábková, O.Chrapek:
  Léčba kmenových venózních okluzí sítnice warfarinem.
 1. Květen 24-26, 2002, 12th Meeting of the European Association for the Study of Diabetic Eye Complications (EASDEC), Udine, Italy.
  J.Rehak, O.Chrapek:
  Poster: Proliferative diabetic retinopathy-treatment with argon laser.
 1. Říjen 2002, Diabetes mellitus-oční komplikace IV.minisympozuim v Olomouci:
  J.Řehák, Z.Prachařová, O.Chrapek, M.Gbelcová:
  Laserová léčba proliferativní diabetické retinopatie.
 1. Listopad 2002, II. kongres České vitreoretinální společnosti ve Špindlerově Mlýně:
  O.Chrapek, J.Řehák:
  Naše zkušenosti s argon laserovou terapií vlhké formy ARMD v posledních třech letech.
 1. Listopad 2002, II. kongres České vitreoretinální společnosti ve Špindlerově Mlýně:
  J.Řehák, O.Chrapek, Z.Prachařová:
  Perforující poranění na oční klinice v Olomouci za poslední 2 roky.
 1. Prosinec 2002, Olomoucký oftalmologický seminář v Olomouci:
  O. Chrapek, J.Řehák:
  Naše zkušenosti s argon laserovou terapií vlhké formy ARMD.
 1. Únor 2003, Olomoucký oftalmologický seminář v Olomouci:
  J.Řehák, O.Chrapek, Z.Prachařová:
  Perforující poranění na oční klinice v Olomouci v letech 1999-2000.
 1. Březen 2003, Krajský seminář ve Zlíně:
  O.Chrapek:
  Fotodynamická terapie.
 1. Březen 2003, IV. Vejdovského olomoucký vědecký den v Olomouci:
  O. Chrapek, J. Řehák, K. Špačková
  Centrální serózní chorioretinopatie - souborný referát.
 1. Březen 2003, IV. Vejdovského olomoucký vědecký den v Olomouci:
  O. Chrapek, K. Špačková, J. Řehák
  Trimepranol v léčbě centrální serózní chorioretinopatie.
 1. Březen 2003, IV. Vejdovského olomoucký vědecký den v Olomouci:
  O. Chrapek, J. Řehák, K. Špačková
  Diferenciální diagnostika FAG nálezů u centrální serózní chorioretinopatie.
 1. Duben 2003, Oblastní seminář soukromých očních lékařů v Ostravě:
  O.Chrapek:
  Fotodynamická terapie.
 1. Květen 2003, 13th Meeting of the European Association for the Study of Diabetes Eye Complication Study Group (EASDec), Prague, Czech Republic:
  J.Řehak, O.Chrapek, Z.Prachařová, M.Gbelcová:
  Diabetic macular oedema- treatment with argon laser photocoagulation.
 1. Květen 2003, Olomoucký oftalmologický seminář v Olomouci:
  O.Chrapek, J.Řehák:
  Laserová léčba vlhké formy VPMD.
 1. Květen 2003, Olomoucký oftalmologický seminář v Olomouci:
  O.Chrapek, J.Řehák:
  Fotodynamická terapie.
 1. Květen 2003, Olomoucký oftalmologický seminář v Olomouci:
  J.Řehák, Z.Prachařová, O.Chrapek:
  Chirurgická extrakce submakulární neovaskulární membrány.
 1. Červen 2003, Odborný seminář Nemocnice Šumperk v Šumperku:
  O.Chrapek:
  Léčba vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace.
 1. Říjen 2003, Olomoucký oftalmologický seminář v Olomouci:
  K.Marešová, O.Chrapek:
  Srovnání OCT a ultrazvukových nálezů u pacientů s makulárním trakčním syndromem.
 1. Říjen 2003, Olomoucký oftalmologický seminář v Olomouci:
  O.Chrapek, J.Řehák:
  Funkční efekt pars plana vitrektomie u komplikací proliferativní diabetické retinopatie.
 1. Říjen 2003, IV. Angiografický den v Litomyšli:
  O.Chrapek, J.Řehák:
  Diferenciální diagnostika makulárního edému s využitím fluorescenční angiografie.
 1. Listopad 2003, Odborný seminář očního oddělení Nemocnice Přerov v Přerově:
  O.Chrapek:
  Léčba věkem podmíněné makulární degenerace.
 1. Listopad 2003, III. Kongres ČVRS v Průhonicích:
  O.Chrapek, J.Řehák:
  Časný funkční efekt PPV u hemoftalmu a trakční amoce jako komplikace proliferativní diabetické retinopatie.
 1. Listopad 2003, III. Kongres ČVRS v Průhonicích:
  O.Chrapek, J.Řehák:
  Dlouhodobý funkční efekt PPV u hemoftalmu a trakční amoce jako komplikace proliferativní diabetické retinopatie.
 1. Listopad 2003, III. Kongres ČVRS v Průhonicích:
  J.Řehák, O.Chrapek, Z.Prachařová:
  Laserová léčba diabetické makulopatie
 1. Listopad 2003, III. Kongres ČVRS v Průhonicích:
  J.Řehák, O.Chrapek, Z.Prachařová:
  Diabetická makulopatie a vitreoretinální rozhraní.
 1. Listopad 2003, III. Kongres ČVRS v Průhonicích:
  J.Řehák, O.Chrapek, Z.Prachařová:
  Laserová léčba proliferativní diabetické retinopatie.
 1. Únor 2004, Olomoucký oftalmologický seminář v Olomouci:
  O.Chrapek, J.Řehák:
  Makulopatie při jamce terče zrakového nervu řešená pars plana vitrektomií.
 1. Únor 2004, Olomoucký oftalmologický seminář v Olomouci:
  J.Řehák, O.Chrapek, Z.Prachařová:
  Diabetická makulopatie a vitreoretinální rozhraní.
 1. Březen 2004, V. Vejdovského olomoucký vědecký den v Olomouci:
  O. Chrapek, Z.Prachařová, J. Řehák:
  Naše zkušenosti s fotodynamickou léčbou.
 1. Březen 2004, V. Vejdovského olomoucký vědecký den v Olomouci:
  O. Chrapek, J. Řehák:
  Argon laserová fotokoagulace v terapii juxta a extrafoveolárních neovaskulárních membrán při vlhké formě VPMD.
 1. Březen 2004, V. Vejdovského olomoucký vědecký den v Olomouci:
  J. Řehák, Z.Prachařová, O.Chrapek:
  Chirurgická léčba submakulární CHNV- naše zkušenosti.
 1. Březen 2004, V. Vejdovského olomoucký vědecký den v Olomouci:
  J. Řehák, Z.Prachařová, O.Chrapek:
  Naše zkušenosti v chirurgické léčbě idiopatické makulární díry.
 1. Květen 2004, Olomoucký oftalmologický seminář v Olomouci:
  Š. Mohlerová, J. Řehák, L. Kolářová, I. Kohnová, O. Chrapek, Z. Fryšák:
  Živá larva v přední komoře oční.
 1. Červen 2004, XII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti v Ostravě:
  O.Chrapek, J.Řehák:
  Přínos fotodynamické terapie pro léčbu vlhké formy ARMD.
 1. Červen 2004, XII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti v Ostravě:
  J.Řehák, O.Chrapek, Z.Prachařová:
  Diabetický makulární trakční syndrom.
 1. Červen 2004, XII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti v Ostravě:
  K. Marešová, J.Řehák, O.Chrapek, M. Vidlářová
  Výsledky operací katarakty s jednokusovou nitrooční čočkou Acrysof Natural.
 1. Září 2004, 4th. Annual Meeting of the European Vitreoretinal Society, 12.-15.9.2004, Istanbul,Turecko.
  J. Řehák, O. Chrapek
  Diabetic macular edema: treatment with argon laser photocoagulation.
 1. Září 2004, 4th. Annual Meeting of the European Vitreoretinal Society, 12.-15.9.2004, Istanbul,Turecko.
  J. Řehák, O. Chrapek
  Diabetic macular traction syndrome.
 1. Září 2004, 4th. Annual Meeting of the European Vitreoretinal Society, 12.-15.9.2004, Istanbul,Turecko.
  J. Řehák, O. Chrapek
  Proliferative diabetic retinopathy – treatment with argon laser.
 1. Září 2004, Bilaterální česko-německé symposium v rámci 102. výročního sjezdu Německé oftalmologické společnosti, 23.-26.9.2004, Berlín, Německo.
  J. Řehák, B. Bábková, Z. Prachařová, O. Chrapek
  Branch retinal vein occlusion – treatment with laser arteriolar constriction Technique.
 1. Říjen 2004, Olomoucký oftalmologický seminář v Olomouci
  O. Chrapek, J. Řehák
  Pooperační péče u pacienta po pars plana vitrektomii.
 1. Říjen 2004, XI. výročný kongres Slovenskej oftalmologickej společnosti v Bojnici, 15.-16.10.2004
  O. Chrapek, J. Řehák
  Diabetes mellitus v oftalmologii.
 1. Říjen 2004, Diabetes mellitus – oční komplikace. V.minisymposium, 15.10.2004, Praha
  J. Řehák, O. Chrapek
  Oční operace u diabetického pacienta.
 1. Listopad 2004, IV..kongres ČVRS v Průhonicích:
  O.Chrapek, J.Řehák
  Poranění oka paintballovým projektilem.
 1. Leden 2005, Video Surgery 2005, 29.1.2005, Praha
  O. Chrapek, J. Řehák
  Penetrující poranění oka s exogenní endoftalmitídou neobvyklé etiologie.
 1. Únor 2005, Olomoucký oftalmologický seminář v Olomouci:
  O. Chrapek, J. Řehák
  Přínos fotodynamické terapie pro léčbu věkem podmíněné makulární degenerace.
 1. Duben 2005, 6.Vejdovského olomoucký vědecký den v Olomouci
  O. Chrapek, J. Řehák, K. Špačková, E. Fric
  Přínos diabetické PPV v časném a pozdním pooperačním období.
 1. Duben 2005, 6.Vejdovského olomoucký vědecký den v Olomouci
  J. Řehák, E. Fric, O. Chrapek, K. Špačková
  Triamcinolon asistovaná PPV u diabetického makulárního edému.
 1. Duben 2005, 6.Vejdovského olomoucký vědecký den v Olomouci
  J. Řehák, E. Fric, O. Chrapek
  Radiální neurotomie optiku v léčbě kmenové okluze sítnicové vény.
 1. Duben 2005, 6. Vejdovského olomoucký vědecký den v Olomouci
  K.Špačková, O.Chrapek, Š.Mohlerová, R.Herzig, D.Dráč.
  Oční ischemický syndrom se šťastným koncem-kazuistika.
 1. Červen 2005, 13. výroční sjezd České oftalmologické společnosti, 9.-11.6.2005, Ústí n.Labem
  O. Chrapek, J. Řehák, K. Špačková
  Komplikace po diabetické pars plana vitrektomii v časném pooperačním období.
 1. Říjen 2005, Olomoucký oftalmologický seminář v Olomouci
  O. Chrapek, J. Řehák.
  Endoftalmitída nejasné etiologie.
 1. Říjen 2005, Olomoucký oftalmologický seminář v Olomouci
  K. Špačková, O. Chrapek, J. Řehák, E. Fric.
  Využití diagnostického zobrazovacího systému EyeCap v oftalmologii.
 1. Říjen 2005, Diabetes mellitus-oční komplikace VI.minisympozuim v Olomouci:
  O.Chrapek, J.Řehák, K.Špačková, E.Fric:
  Přínos diabetické pars plana vitrektomie v časném a pozdním pooperačním období.
 1. Říjen 2005, Diabetes mellitus-oční komplikace VI.minisympozuim v Olomouci:
  J.Řehák, O.Chrapek, K.Špačková, E.Fric:
  Laserová léčba proliferativní diabetické retinopatie.
 1. Říjen 2005, Diabetes mellitus-oční komplikace VI.minisympozium v Olomouci:
  J.Řehák, O.Chrapek, K.Špačková, E.Fric:
  Laserová léčba diabetické makulopatie.
 1. Říjen 2005, Diabetes mellitus-oční komplikace VI.minisympozuim v Olomouci:
  J.Řehák, E.Fric, O.Chrapek, K.Špačková:
  Triamcinolon asistovaná pars plana vitrektomie u diabetického makulárního edému.
 1. Listopad 2005, V.kongres ČVRS v Průhonicích:
  O. Chrapek, J. Řehák, K. Špačková:
  Srovnání zrakové ostrosti a perimetrických nálezů u pacientů s centrální serózní chorioretinopatií.
 1. Leden 2006, Live + Video Surgery, UVN Praha:
  O. Chrapek, J. Řehák:
  Trypanová modř při peelingu epiretinálních membrán.
 1. Leden 2006, Live + Video Surgery, UVN Praha:
  U.Tavandzi, O.Chrapek:
  Keratoprotéza při endoftalmitidě.
 1. Březen 2006, VII. Vejdovského olomoucký vědecký den v Olomouci:
  O.Chrapek, J.Řehák, K.Špačková:
  Léčba centrálních serózních chorioretinopatií betablokátory. První výsledky prospektivní dvojitě slepé studie.
 1. Březen 2006, VII. Vejdovského olomoucký vědecký den v Olomouci:
  E.Fric, M.Rehák, O.Chrapek, J.Řehák:=
  Transpupilární termoterapie v léčbě vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace.
 1. Květen 2006, Olomoucký oftalmologický seminář v Olomouci
  O. Chrapek, J. Řehák.
  Poranění oka paintballovým projektilem.
 1. Říjen 2006, Diabetes a oko, VII. sympozium v Praze:
  J.Řehák, J.Šimičák, E.Fric, O.Chrapek:
  Nové trendy v léčbě makulárního edému.
 1. Listopad 2006, VI. Kongres ČVRS v Praze
  O.Chrapek, R.Večeřová, K.Marešová, D.Koukalová, J.Řehák, B.Jirková.
  In vitro antimikrobiální aktivita silikonových olejů používaných v oční chirurgii.
 1. Listopad 2006, VI. Kongres ČVRS v Praze
  O.Chrapek,
  Ukázněné nitrooční tělísko.
 1. Listopad 2006, Novinky v oftalmologii- seminář IPVZ v Hradci Králové
  O.Chrapek, J.Řehák, B.Jirková
  Léčba VPMD.
 1. Prosinec 2006, Olomoucký oftalmologický seminář v Olomouci
  O. Chrapek, J. Řehák
  Komplikace po diabetické pars plana vitrektomii v časném pooperačním období.
 1. Leden 2007, Live + Video Surgery, UVN Praha:,br/>O.Chrapek
  Diabetická pars plana vitrektomie na oku s decentrovanou nitrooční čočkou.
 1. Březen 2007, VIII. Vejdovského olomoucký vědecký den v Olomouci:,br/>O. Chrapek, E.Fric, Z.Prachařová, J. Řehák:
  Naše zkušenosti s fotodynamickou léčbou Visudynem.
 1. Březen 2007, VIII. Vejdovského olomoucký vědecký den v Olomouci:
  O. Chrapek, J. Řehák:
  Argon laserová fotokoagulace v terapii juxta a extrafoveolárních neovaskulárních membrán při vlhké formě VPMD.
 1. Březen 2007, VIII. Vejdovského olomoucký vědecký den v Olomouci:
  E. Fric, M. Rehák, O. Chrapek, J. Řehák, K. Langová:
  Transpupilární termoterapie v léčbě vlhké formy VPMD.
 1. Březen 2007, VIII. Vejdovského olomoucký vědecký den v Olomouci:
  E. Fric, M. Rehák, O. Chrapek, J. Řehák:
  Macugen- první specifický anti VEGF 165 inhibitor v léčbě vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace.
 1. Březen 2007, VIII. Vejdovského olomoucký vědecký den v Olomouci:
  O. Chrapek, J. Šimičák, J. Řehák, E. Fric:
  Léčba makulárního edému PPV s peelingem MLI a Triamcinolonem.
 1. Březen 2007, VIII. Vejdovského olomoucký vědecký den v Olomouci:
  J. Řehák, O. Chrapek, Z. Prachařová, M. Šín:
  Naše zkušenosti v chirurgické léčbě idiopatické makulární díry.
 1. Květen 2007, 7th Euretina Congress, Monte Carlo:
  O.Chrapek, J.Řehák:
  Complications after pars plana vitrectomy in diabetic patiens in the early postoperative period.
 1. Květen 2007, 7th Euretina Congress, Monte Carlo:
  J.Řehák, E.Fric, M.Rehak, B.Babkova, Z.Pracharova, O.Chrapek:
  Central retinal vein occlusion- anticoagulant treatment with Warfarin.
 1. Červen 2007, XV. Výroční sjezd České oftalmologické společnosti, Brno:
  O.Chrapek, E.Fric, Z.Prachařová, J.Řehák, B.Jirková.
  Léčba subfoveolárních neovaskulárních membrán fotodynamickou terapií.
 1. Červen 2007, XV. Výroční sjezd České oftalmologické společnosti, Brno:
  O.Chrapek.
  Anatomické výsledky operace idiopatické regmatogenní amoce sítnice v letech 2004 až 2006.
 1. Září 2007, IV. bilaterálne slovensko-české oftalmologické sympózium, Banská Bystrica:
  O.Chrapek, E.Fric, Z.Prachařová, J.Řehák, B.Jirková.
  Fotodynamická terapie v léčbě vlhké formy VPMD.
 1. Září 2007, IV. bilaterálne slovensko-české oftalmologické sympózium, Banská Bystrica:
  O.Chrapek.
  Anatomické výsledky operace idiopatické regmatogenní amoce sítnice v letech 2004 až 2006.
 1. Říjen 2007, Krajský seminář Oční kliniky FN Ostrava v Čeladné:
  O.Chrapek
  Současné možnosti léčby vlhké formy VPMD.
 1. Říjen 2007, Diabetes mellitus-oční komplikace VIII. minisympozuim v Olomouci:
  E. Fric J. Řehák, O. Chrapek, J.Šimičák, M. Rehák
  Oftalmologické lasery v léčbě diabetické retinopatie a makulopatie.
 1. Říjen 2007, Diabetes mellitus-oční komplikace VIII. minisympozuim v Olomouci:
  J. Řehák, O. Chrapek, E. Fric, J.Šimičák
  Léčba diabetické makulopatie.
 1. Říjen 2007, Diabetes mellitus-oční komplikace VIII. minisympozuim v Olomouci:
  O. Chrapek, J. Řehák, E. Fric, J.Šimičák
  Přínos diabetické pars plana vitrektomie v časném a pozdním pooperačním období.
 1. Listopad 2007, VII. Kongres ČVRS v Praze
  O.Chrapek, E. Fric, Z. Prachařová, M. Šín, B.Jirková, J. Řehák,
  Léčba subfoveolárních membrán při vlhké formě VPMD fotodynamickou terapií.
 1. Listopad 2007, VII. Kongres ČVRS v Praze
  M.Šín, E. Fric, O. Chrapek, J. Řehák:
  Trhlina retinálního pigmentového epitelu jako možná komplikace intravitreální aplikace Avastinu.
 1. Listopad 2007, VII. Kongres ČVRS v Praze
  E.Fric, M. Šín, M. Rehák, J. Řehák, O. Chrapek:
  Intravitreální aplikace aktivátoru tkáňového plazminogenu a pneumatická relokace submakulární hemoragie při věkem podmíněné makulární degeneraci.
 1. Leden 2008, Live + Video Surgery, UVN Praha:
  O.Chrapek, J.Řehák
  Spoluužití Anti-VEGF preparátu a PPV v řešení pokročilé proliferativní diabetické retinopatie.
 1. Březen 2008, IX. Vejdovského olomoucký vědecký den v Olomouci:
  B. Jirková, O. Chrapek, J.Šimičák, J.Řehák
  Pegaptanib v léčbě diabetického makulárního edému- klinická studie
 1. Březen 2008, IX. Vejdovského olomoucký vědecký den v Olomouci:
  O. Chrapek, J.Řehák, E.Fric, M.Šín, B. Jirková
  Přínos PPV pro řešení komplikací proliferativní diabetické retinopatie
 1. Březen 2008, IX. Vejdovského olomoucký vědecký den v Olomouci:
  E.Fric, M.Rehák, O. Chrapek, , M.Šín, J.Řehák
  Laserová léčba premakulární subhyaloidální hemoragie
 1. Březen 2008, IX. Vejdovského olomoucký vědecký den v Olomouci:
  O. Chrapek, J.Řehák, E.Fric
  Výsledky operace idiopatické rhegmatogenní amoce sítnice v posledních 5 letech
 1. Březen 2008, IX. Vejdovského olomoucký vědecký den v Olomouci:
  O. Chrapek, E.Fric, Z.Prachařová, B.Jirková, J.Řehák
  Naše zkušenosti s Pegaptanibem v léčbě VPMD
 1. Březen 2008, IX. Vejdovského olomoucký vědecký den v Olomouci:
  O. Chrapek, E.Fric, Z.Prachařová, J.Řehák
  Fotodynamická terapie vlhké formy VPMD Visudynem- naše zkušenosti
 1. Březen 2008, IX. Vejdovského olomoucký vědecký den v Olomouci:
  E.Fric, O. Chrapek, M.Šín, J.Řehák, J.Šimičák
  První zkušenosti s preparátem Ranibizumab (Lucentis) v léčbě vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace
 1. Březen 2008, IX. Vejdovského olomoucký vědecký den v Olomouci:
  M.Šín, O. Chrapek, E.Fric, M.Rehák, J.Řehák
  Terapie PDT kombinované s perorálně podaným inhibitorem cyklooxygenázy 2- současné možnosti
 1. Květen 2008, 8th Euretina Congress, Wien:
  O.Chrapek, J.Šimičák, E.Fric, J.Řehák:
  Results of primary rhegmatogenous retinal detachment surgeries in 2004-2006
 1. Červen 2008, World Ophthalmology Congress, Hong Kong:
  O.Chrapek, E.Fric, Z.Pracharova, J.Šimičák, M.Sin, B.Jirkova, J.Řehák:
  The Contribution of Photodynamic Therapy to the Treatment of Wet Form of Age-Related Macular Degeneration.
 1. Září 2008, XVI. výroční sjezd ČOS, Špindlerův Mlýn
  O. Chrapek, E. Fric, Z. Prachařová, B. Jirková, M.Šín, J.Řehák
  Výsledky léčby vlhké formy VPMD Pegaptanibem po 6 měsících.
 1. Září 2008, XVI. výroční sjezd ČOS, Špindlerův Mlýn
  O. Chrapek, E. Fric. Z. Prachařová, M.Šín, B.Jirková, J. Řehák
  Roční výsledky léčby vlhké formy VPMD fotodynamickou terapií.
 1. Říjen 2008, VIII. minisympozium Diabetes mellitus- oční komplikace, Praha
  O. Chrapek, E. Fric, J. Řehák
  Pars plana vitrektomie a její role v řešení komplikací diabetické retinopatie.
 1. Říjen 2008, VIII. minisympozium Diabetes mellitus- oční komplikace, Praha
  E. Fric, J. Řehák, O. Chrapek, M. Šín , Z. Prachařová, J.Šimičák
  Intravitreálně podávaná farmaka v léčbě diabetického makulárního edému.
 1. Listopad 2008, VIII. Kongres ČVRS v Praze
  O.Chrapek, Z. Prachařová, E. Fric, M. Šín, B.Jirková, J. Řehák,
  Pegaptanib v léčbě vlhké formy VPMD, výsledky po 12 měsících sledování.
 1. Listopad 2008, VIII. Kongres ČVRS v Praze
  O.Chrapek, E. Fric, M. Šín, Z. Prachařová, J. Řehák,
  Fotodynamická terapie v léčbě vlhké formy VPMD, výsledky po 12 a 24 měsících sledování.
 1. Listopad 2008, VIII. Kongres ČVRS v Praze
  M. Šín, E. Fric, O.Chrapek, , J. Řehák,
  První zkušenosti s kombinací fotodynamické terapie a intravitreálně podaného ranibizumabu v léčbě exsudativní věkem podmíněné makulární degenerace.
 1. Březen 2009, X. Vejdovského olomoucký vědecký den v Olomouci:
  P. Hrabčíková, B. Bábková, O. Chrapek, K. Špačková
  M. Coats - kazuistika
 1. Březen 2009, X. Vejdovského olomoucký vědecký den v Olomouci:
  M. Šín, O. Chrapek, E. Fric, J. Řehák
  Výsledky PPV pro epimakulární membránu operovaných očí na oční klinice FN Olomouc v letech 2003-2008.
 1. Březen 2009, X. Vejdovského olomoucký vědecký den v Olomouci:
  M.Šín, O. Chrapek, J. Šimičák, Z. Prachařová, J. Řehák
  Ranibizumab v léčbě vlhké formy VPMD – 6 měsíční výsledky.
 1. Březen 2009, X. Vejdovského olomoucký vědecký den v Olomouci:
  O. Chrapek, J. Řehák
  Centrální serózní chorioretinopatie- souborný referát.
 1. Březen 2009, X. Vejdovského olomoucký vědecký den v Olomouci:
  O. Chrapek, J. Řehák
  Léčba centrální serózní chorioretinopatie trimepranolem, výsledky prospektivní studie.
 1. Březen 2009, X. Vejdovského olomoucký vědecký den v Olomouci:
  O. Chrapek, Z. Dubská, J, Dusová, J. Ernest, P. Kolář, J. Řehák
  Výsledky léčby vlhké formy VPMD fotodynamickou terapií Visudynem v centrech ČR.
 1. Březen 2009, X. Vejdovského olomoucký vědecký den v Olomouci:
  O. Chrapek, Z. Dubská, J, Dusová, J. Ernest, P. Kolář, J. Řehák
  Výsledky léčby vlhké formy VPMD intravitreální aplikací preparátem Macugen v centrech ČR .
 1. Květen 2009, The 24th Congress of the Asia-Pacific Academy of Ophthalmology, Bali:
  O.Chrapek, B.Jirková
  Efficacy of photodynamic therapy in neovascular AMD: 12 and 24 months outcomes.
 1. Červen 2009, V. Bilaterální Česko- Slovenské oftalmologické sympózium, Olomouc:
  O. Chrapek, Z. Dubská, J, Dusová, J. Ernest, P. Kolář, J. Řehák
  Výsledky léčby vlhké formy VPMD fotodynamickou terapií Visudynem v centrech ČR.
 1. Červen 2009, V. Bilaterální Česko- Slovenské oftalmologické sympózium, Olomouc:
  O. Chrapek, Z. Dubská, J, Dusová, J. Ernest, P. Kolář, J. Řehák
  Výsledky léčby vlhké formy VPMD intravitreální aplikací preparátem Macugen v centrech ČR .
 1. Červen 2009, V. Bilaterální Česko- Slovenské oftalmologické sympózium, Olomouc:
  M.Šín, O.Chrapek, Z.Prachařová, J.Šimičák, J.Řehák
  Šestiměsíční výsledky kombinace fotodynamické terapie a intravitreálně podaného ranibizumabu v léčbě exsudativní věkem podmíněné makulární degenerace.
 1. Červen 2009, V. Bilaterální Česko- Slovenské oftalmologické sympózium, Olomouc:
  B.Jirková, O.Chrapek, P.Hrabčíková
  Keratoplastika á chaud u 7-mi letého chlapce, 16 měsíců poté.
 1. Červen 2009, V. Bilaterální Česko- Slovenské oftalmologické sympózium, Olomouc:
  O.Chrapek, J.Řehák
  Anatomické výsledky operace idiopatické rhegmatogenní amoce sítnice.
 1. Červen 2009, V. Bilaterální Česko- Slovenské oftalmologické sympózium, Olomouc:
  O.Chrapek, J.Řehák, Z.Prachařová, J.Šimičák, M.Šín
  Přínos diabetické pars plana vitrektomie v časném a pozdním pooperačním období.
 1. Červen 2009, V. Bilaterální Česko- Slovenské oftalmologické sympózium, Olomouc:
  M.Šín, O.Chrapek, E.Fric, Z.Prachařová, J.Řehák
  Výsledky PPV pro epimakulární membránu u pacientů operovaných na Oční klinice FN Olomouc v letech 2003-2008.
 1. Říjen 2009, Diabetes mellitus-oční komplikace X. minisympozuim v Olomouci:
  O. Chrapek, Z. Prachařová, J. Řehák
  Přínos diabetické pars plana vitrektomie v časném a pozdním pooperačním období.
 1. Říjen 2009, Diabetes mellitus-oční komplikace X. minisympozuim v Olomouci:
  J. Šimčák, O. Chrapek, M. Šín, J. Řehák
  Léčba diabetického makulárního edému intravitreální aplikací Triamcinolonu nebo Avastinu.
 1. Listopad 2009, IX. Kongres ČVRS v Praze
  O. Chrapek, Z. Prachařová, M. Sín, J. Řehák
  Přínos diabetické pars plana vitrektomie v časném a pozdním pooperačním období.
 1. Listopad 2009, IX. Kongres ČVRS v Praze
  M. Šín, O. Chrapek, Z. Prachařová, J. Šimčák, J. Řehák
  Ranibizumab v léčbě pacientů po předchozím podání pegaptanibu u pacientů s exsudativní VPMD.
 1. Prosinec 2009, Olomoucký oftalmologický seminář v Olomouci
  O. Chrapek
  Diferenciální diagnostika patologií zadního pólu.
 1. Prosinec 2009, Olomoucký oftalmologický seminář v Olomouci
  O. Chrapek
  Léčba vlhké formy VPMD Macugenem- naše zkušenosti.
 1. Březen 2010, XI. Vejdovského olomoucký vědecký den v Olomouci:
  O.Chrapek, Z.Dubská, J.Dusová, J.Ernest, P.Kolář, P.Souček, J.Krásný, Š. Rusnák, J. Nemčanský, T. Benda, J.Řehák
  Výsledky léčby vlhké formy VPMD fotodynamickou terapií Visudynem v centrech ČR.
 1. Březen 2010, XI. Vejdovského olomoucký vědecký den v Olomouci:
  O.Chrapek, Z.Dubská, J.Dusová, J.Ernest, P.Kolář, P.Souček, J.Krásný, Š. Rusnák, J. Nemčanský, T. Benda, J.Řehák
  Výsledky léčby vlhké formy VPMD intravitreální aplikací preparátem Macugen v centrech ČR.
 1. Březen 2010, XI. Vejdovského olomoucký vědecký den v Olomouci:
  O.Chrapek, Z.Dubská, J.Dusová, J.Ernest, P.Kolář, P.Souček, J.Krásný, Š. Rusnák, J. Nemčanský, T. Benda, J.Řehák
  Výsledky léčby vlhké formy VPMD intravitreální aplikací preparátem Lucentis v centrech ČR.
 1. Březen 2010, XI. Vejdovského olomoucký vědecký den v Olomouci:
  M.Šín, O.Chrapek, Z.Prachařová, J.Šimičák, J.Řehák
  Optimální dávkovací schéma anti-VEGF preparátu- teoretická doporučení versus reálné podmínky klinické praxe.
 1. Březen 2010, XI. Vejdovského olomoucký vědecký den v Olomouci:
  P.Souček, I.Součková, M.Šín,O.Chrapek, J.Řehák
  Kombinovaná terapie u neovaskulární degenerace makuly.
 1. Březen 2010, XI. Vejdovského olomoucký vědecký den v Olomouci:
  M.Šín, O.Chrapek, Z.Prachařová, J.Šimičák, J.Řehák
  Kombinace inhibitoru cyklooxygenázy- 2 a fotodynamické terapie v léčbě exsudativní věkem podmíněné makulární degenerace- roční výsledky prospektivní studie.
 1. Březen 2010, XI. Vejdovského olomoucký vědecký den v Olomouci:
  Z.Prachařová, O.Chrapek, J.Řehák, M.Šín
  Makulární díry- naše zkušenosti.
 1. Listopad 2010 X. Kongres ČVRS v Mikulově:
  O. Chrapek, J. Řehák
  Anatomické výsledky operace idiopatické rhegmatogenní amoce sítnice.
 1. Březen 2011, XII. Vejdovského olomoucký vědecký den v Olomouci:,br/>O.Chrapek
  Rhegmatogenní odchlípení sítnice- souborný referát.
 1. Březen 2011, XII. Vejdovského olomoucký vědecký den v Olomouci:
  O.Chrapek, Z.Prachařová, M.Šín, J.Řehák
  Výsledky řešení komplikací proliferativní diabetické retinopatie cestou PPV
 1. Březen 2011, XII. Vejdovského olomoucký vědecký den v Olomouci:
  Z.Prachařová, O.Chrapek, M.Šín, J.Řehák,
  Avastinem asistovaná pars plana vitrektomie.
 1. Březen 2011, XII. Vejdovského olomoucký vědecký den v Olomouci:
  J.Šimičák, O.Chrapek, M.Šín, Z.Prachařová, J.Řehák
  Intravitreálně podaný triamcinolon a pars plana vitrektomie v léčbě diabetického makulárního edému.
 1. Říjen 2011, Diabetes mellitus-oční komplikace XII. minisympozuim v Olomouci:,br/>O. Chrapek, Z. Prachařová, M.Šín, J. Řehák
  Výsledky řešení komplikací proliferativní diabetické retinopatie cestou PPV.
 1. Říjen 2011, Diabetes mellitus-oční komplikace XII. minisympozuim v Olomouci:
  Z. Prachařová, O. Chrapek, M.Šín, J. Řehák, J.Šimičák
  Avastin v léčbě proliferativní diabetické retinopatie.
 1. Říjen 2011, Diabetes mellitus-oční komplikace XII. minisympozuim v Olomouci:
  J. Řehák, O. Chrapek, J.Šimičák, M.Šín, Z. Prachařová
  Naše zkušenosti v léčbě diabetické makulopatie fotokoagulací.
 1. Říjen 2011, Diabetes mellitus-oční komplikace XII. minisympozuim v Olomouci:
  J.Šimičák, O. Chrapek, M.Šín, Z. Prachařová, J. Řehák
  Výsledky léčby chronického DME aplikací Triamcinolonu a Avastinu nebo PPV.
 1. Březen 2012, XIII. Vejdovského olomoucký vědecký den v Olomouci:
  Z.Prachařová, M.Šín, O.Chrapek, E.Fric, J.Řehák
  Výsledky PPV pro epimakulární membránu operovaných na Oční klinice FN Olomouc v letech 2003-2010.
 1. Březen 2012, XIII. Vejdovského olomoucký vědecký den v Olomouci:
  O.Chrapek
  Centrální serózní chorioretinopatie- souborný referát.
 1. Březen 2012, XIII. Vejdovského olomoucký vědecký den v Olomouci:,
  M.Šín, M.Jakubcová, O.Chrapek, Z.Prachařová, J.Řehák
  Porovnání účinků anti-VEGF preparátů na velikost ablace RPE při léčbě vlhké formy VPMD.
 1. Červen 2012, III. vedecké pracovné dni vitreoretinálnej sekcie Slovenskej oftalmologickej spoločnosti. Sliač.
  O.Chrapek
  Laserová fotokoagulace v léčbě CSCHR.
 1. Červen 2012, III. vedecké pracovné dni vitreoretinálnej sekcie Slovenskej oftalmologickej spoločnosti. Sliač.
  O.Chrapek, Z. Prachařová, M. Šín, J. Řehá
  Výsledky PPV pro epiretinální membránu provedených na oční klinice FN Olomouc v letech 2003-2010.
 1. Září 2012, 12th Euretina Congress, Milan:
  M.Sin, J.Řehák, O.Chrapek:
  The in vitro antimicrobial activity of silicone oils used in ophthalmic surgery.
 1. Září 2012, XX. výroční sjezd České oftalmologické společnosti v Plzni
  O.Chrapek.
  Národní registr pacientů s vlhkou formou věkem podmíněné makulární degenerace (AMADEUS).
 1. Září 2012, XX. výroční sjezd České oftalmologické společnosti v Plzni.
  M.Šín, O.Chrapek, Z.Prachařová, I.Šínová, J.Řehák.
  Vliv PPV na saturaci sítnicového krevního řečiště.
 1. Říjen 2012, Diabetes mellitus-oční komplikace XIII. minisympozuim v Praze:
  O. Chrapek
  Léčba komplikací proliferativní diabetické retinopatie.
 1. Březen 2013, XIV. Vejdovského olomoucký vědecký den v Olomouci.
  J. Studnička, E. Rencová, P. Rozsíval, J. Dusová, Z. Dubská, O. Chrapek, P. Kolář, V. Kandrnal, Š. Pitrová, J. Řehák.
  Změna léčby u pacientů s neovaskulární formou věkem podmíněné makulární degenerace- výsledky z národního registru AMADEUS.
 1. Březen 2013, XIV. Vejdovského olomoucký vědecký den v Olomouci.
  O. Chrapek, J. Jarkovský, J. Studnička, M. Šín, P. Kolář, L. Dušek, V. Kandrnal, Š. Pitrová, J. Řehák.
  Výsledky léčby vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace u pacientů evidovaných v České republice v národním registru AMADEUS.
 1. Březen 2013, XIV. Vejdovského olomoucký vědecký den v Olomouci.
  M. Šín, O. Chrapek, J. Šimičák, I. Šínová, J. Řehák.
  Kyslíková saturace v retinálním řečišti u pacientů s VPMD
 1. Březen 2013, XIV. Vejdovského olomoucký vědecký den v Olomouci.
  Z. Prachařová, O. Chrapek, M. Šín, J. Šimičák, J. Řehák.
  Léčba idiopatické makulární díry bezstehovou chirurgií.
 1. Říjen 2013, Diabetes mellitus- oční komplikace XIV. minisympozium v Olomouci.
  O. Chrapek, Z. Prachařová, M.Šín, J. Řehák
  Výsledky řešení komplikací proliferativní diabetické retinopatie cestou PPV.
 1. Říjen 2013, Diabetes mellitus- oční komplikace XIV. minisympozium v Olomouci.
  O. Chrapek
  Indikační omezení léčby diabetického makulárního edému ranibizumabem.
 1. Říjen 2013, Diabetes mellitus- oční komplikace XIV. minisympozium v Olomouci.
  J. Šimičák, O. Chrapek, M.Šín, Z. Prachařová, J. Řehák
  Výsledky léčby chronického DME aplikací anti-VEGF nebo PPV.
 1. Listopad 2013 XIII. Kongres ČVRS v Praze:
  .O. Chrapek, J. Jarkovský
  Dvanáctiměsíční výsledky léčby ranibizumabem a jejich souvislost s léčebnou odpovědí po 3 měsících.
 1. Listopad 2013 XIII. Kongres ČVRS v Praze:
  .M. Šín, O. Chrapek, Z. Prachařová, J. Šimičák, J. Řehák
  Dlouhodobá stabilizace pacienta s vlhkou formou VPMD léčeného anti-VEGF terapií v režimu PRN (kazuistika).
 1. Březen 2014, XV. Vejdovského olomoucký vědecký den v Olomouci.
  O. Chrapek, M. Šín, Z. Prachařová, J. Jarkovský, J. Řehák
  Pneumatická retinopexe v řešení rhegmatogenního odchlípení sítnice, naše zkušenosti.
 1. Březen 2014, XV. Vejdovského olomoucký vědecký den v Olomouci.
  O. Chrapek, M. Šín, Z. Prachařová, J. Jarkovský, J. Řehák
  Anatomické výsledky kryochirurgických operací při rhegmatogenním odchlípení sítnice, naše zkušenosti.
 1. Březen 2014, XV. Vejdovského olomoucký vědecký den v Olomouci.
  O. Chrapek, M. Šín, Z. Prachařová, J. Jarkovský, J. Řehák
  Funkční výsledky kryochirurgických operací při rhegmatogenním odchlípení sítnice včetně makuly, naše zkušenosti.
 1. Březen 2014, XV. Vejdovského olomoucký vědecký den v Olomouci.
  O. Chrapek, Z. Prachařová, M. Šín, J. Šimičák, J. Řehák
  Výsledky řešení komplikací proliferativní diabetické retinopatie cestou PPV v letech 2000- 2013.
 1. Březen 2014, XV. Vejdovského olomoucký vědecký den v Olomouci.,br/>M. Šín, O. Chrapek, Z. Prachařová, J. Řehák
  Vliv PPV na saturaci kyslíku v sítnicových cévách u diabetických pacientů.
 1. Červen 2014, XXII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti v Praze.
  O.Chrapek, J. Jarkovský, M.Šín, J. Studnička, P. Kolář, L. Dušek, Š. Pitrová, J.Řehák.
  Prognostické faktory časné morfologické odpovědi na léčbu ranibizumabem u pacientů s vlhkou formou VPMD.
 1. Listopad 2014 XIV. Kongres ČVRS na Dolní Moravě:
  O. Chrapek
  Současné trendy léčby VPMD
 1. Listopad 2014 XIV. Kongres ČVRS na Dolní Moravě:
  O. Chrapek, P. Němec, J. Studnička
  Vstupní anatomický nález jako prediktor výsledku anti-VEGF léčby.

Prim. MUDr. Klára Marešová, Ph.D.

Publikace
 1. Marešová K., Mohlerová Š: Glaukomové drenážní implantáty v léčbě efrakterního glaukomu, Časopis České a Slovenské oftalmologie, 57, 2001,No.5,str. 340-344. Podpořena vnitřním grantem LF UP Olomouc.
 1. Kraus H., Novák J.,Rozsíval P., Hornová J., Fučík M., Marešová K., Šplíchal L.: Dlouhodobé zkušenosti s glaukomovým silikonovým implantátem (GSI) v multicentrické studii. Práce vydaná v časopise České a Slovenské oftalmologie, 58, 2002, No.4, srt. 233-237, ISSN1211-9059.
 1. Marešová Klára: Ultrazvuková diagnostika v oftalmologii. Práce vydaná v časopise Praktický lékař 82, 2002, No.11, str.677-680, ISSN 0032-6739.
 1. Marešová K., Houdková M.: Vrozená neprůchodnost slzných cest. Práce vydaná v časopise Vox pediatriae říjen / 2003, č.8 – ročník 3, ISSN1213- 2241.
 1. Marešová K., Bábková B., Poláchová J.: Ultrazvukové nálezy u endoftalmitid. Abstrakt vydaný ve sborníku abstrakt ze sjezdu Pacient a ultrazvuk pořádaného Českou společností pro ultrazvuk dne 13.6.2003 v Olomouci
 1. Marešová K., Poláchová J., Bábková B.,Řehák J.: Ultrazvukové nálezy u endoftalmitid. Práce vydaná v časopise České a Slovenské oftalmologie 60, 2004, No.4., str. 290-295.ISSN1211-9059.
 1. Pluháček F., Pospíšil J., Kuběna T., Marešová K.: Detection of optic disc glaucoma demages using image analysis and artificial neural net. Práce vydaná ve sborníku Proceedings of SPIE, Vol.5143, 2003, s.240-249.
 1. Marešová K., Kalitová J., Šimičák J., Řehák J.: Ultrazvukové nálezy u poúrazových endoftalmitid. Práce vydaná v časopise České a Slovenské oftalmologie, 62, 2006, No,2. ,.125-132.
 1. Vanýsek J., Marešová K.: Prožil jsem zvláštní století. Monografie vydána jako supplementum časopisu Česká a Slovenská oftalmologie, 60,2004.
 1. Marešová K, Vidlářová M.: Poruchy zraku v ordinaci praktického lékaře. Med.Pro Praxi 2006,2:83-86. ISSN 1214-8687
 1. Rehák M., Rehák J., Marešová K.: Carotis-Sinus Cavernosus-Fisteln aus der Sicht der Ophthalmologie. Moderne Diagnostik und Therapiemoglichkeiten. Z. prakt. Augenheilkd. 27:18-24 2006
 1. Bábková B., Marešová K.: Nemoci slzného aparátu. Publikováno v časopise Pediatrie pro praxi 5,2007. ISSN 1213-0494.¨
 1. Marešová Klára, Procházková Jitka: Operace katarakty bez předoperační mydriázy.Vydáno v Časopise České a Slovenské oftalmologie 1/2009
 1. Marešová K, Mlčák P.,Vláčil O.: Výsledky operace katarakty s implantací Acrysof Restor SN6AD3.Vydáno v Časopise České a Slovenské oftalmologie ročník 66, únor / 2010, ISSN 1211-9059.
 1. Kateřina Špačková a kolektiv: Základy oftalmologie pro speciálníPedagogy. Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. ISBN 978-80-244- 3059-1. Kapitola Onemocnění čočky, str.73-77, kapitola Glaukom, str.109-117.
 1. Oldrich Chrapek, Renata Vecerova, Dagmar Koukalova, Klara Maresova, Barbora Jirkova, Martin Sin, Jiri Rehak : The in vitro antimicrobial activity of silicone oils used in ophthalmic surgery Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2012, 156(1): 7-13.
 1. Karhanová M., Hobzová M., Marešová K.: Floppy eyelid syndrom a syndrom obstrukční spánkové apnoe. Česká a slovenská oftalmologie, 2012, 68 (1), p.22-28 ISSN 1211-9059.
 1. Karhanová M., Mlčák P., Fryšák Z., Marešová K.:Účinnost a snášenlivost tafluprostu 0,0015% bez konzervačních látek v léčbě glaukomu a oční hypertenze. Česká a slovenská oftalmologie, 2012, 68, p.150-155. ISSN 1211-9059.
 1. Karhanová M., Marešová K., Pluháček F., Mlčák P., Vláčil O., Šín M.: Význam úhlu kappa pro centraci multifokálních nitroočních čoček. Česká a slovenská oftalmologie, 2013, 69, No.2, p.64-68. ISSN 1211- 9059.
 1. Marta Karhanova, František Pluhacek, Petr Mlcak, Ondrej Vlacil, Martin Sın and Klara Maresova: The importance of angle kappa evaluation for implantation of diffractive multifocal intra-ocular lenses using pseudophakic eye model. Acta Ophthalmol 2014

Prim. MUDr. Klára Marešová, Ph.D.

Přednášky 2004 - 2014
 1. Marešová K. Poláchová J., Řehák J.: Problematika operace katarakty u pacientů s poruchou závěsného aparátu čočky - předneseno na Olomouckém Oftalmologickém semináři v Olomouci 14. února 2004.
 1. Marešová K., Řehák J., Mohlerová Š., Schlemmer J.: Rychle rostoucí nitrooční nádor- předneseno na V.Vejdovského olomouckém vědeckém dni dne 27.3.2004
 1. Marešová K.: Glaukom v ordinaci praktického lékaře – přednáška na setkání praktických lékařů, 11. 5. 2004, Olomouc
 1. Marešová K., Mohlerová Š: The effect of cataract surgery after trabeculectomy on glaucoma medication – poster vystavený na Kongresu Evropské glaukomové společnosti ve Florencii 30.5. – 4.6.2004.
 1. Marešová K.: Moderní léčba glaukomu – předneseno na 4.setkání mladých oftalmologů v Šiklově Mlýně 6.6.2004
 1. Marešová K, Řehák J., Chrapek O., Vidlářová M.: Výsledky operací katarakty s jednokusovou nitrooční čočkou Acrysof Natural – předneseno na celostátním výročním sjezdu České oftalmologické společnosti 18. 6. v Ostravě.
 1. Marešová K., Mohlerová Š.: Vliv operace katarakty na výsledek předchozí trabekulektomie - předneseno na celostátním výročním sjezdu České oftalmologické společnosti 18. 6. v Ostravě.
 1. Marešová K., Mohlerová Š.: OCT je pomocníkem glaukomatologa – předneseno na Kongresu České glaukomové společnosti 10. září 2004 v Českém Krumlově
 1. Marešová K.: Cataracta complicata ( sekluze zornice, sekundární glaukom) - předneseno na Olomouckém Oftalmologickém semináři v Olomouci 12. října 2004.
 1. Marešová K, Kalitová J., Šimičák J.: Ultrazvuk u vitreoretinálních onemocnění – vyžádaný kurz na Kongresu České vitreoretinální společnosti 27.11. 2004 v Praze.
 1. Marešová K.: XXII. Kongres ESCRS, Paříž 2004 – zpráva z kongresu Společnosti pro kataraktovou a refrakční chirurgii přednesená na Olomouckém Oftalmologickém semináři v Olomouci 6. prosince 2004.
 1. Marešová K. a kolektiv Oční kliniky: Belo nebelo- příhody z očních ambulancí - předneseno na Olomouckém Oftalmologickém semináři v Olomouci 6. prosince 2004.
 1. Marešová K: Explantace zkalené nitrooční čočky – předneseno na Video Surgery, 29.1.2005 v Praze
 1. Marešová K: Explantace zkalené nitrooční čočky - předneseno na Olomouckém oftalmologickém semináři v Olomouci 8. února 2005
 1. Marešová K.:Neuroprotekce v léčbě glaukomu – předneseno na semináři dne 18.3.2005 v Olomouci
 1. Co Vy na to, doktore – účast v interaktivní diskusi na téma glaukomu na Celostátním oftalmologickém sjezdu 9.-11.11. v Ústí nad Labem
 1. Marešová K: Moderní léčba glaukomu - předneseno na Olomouckém oftalmologickém semináři v Olomouci 24. května 2005.
 1. Marešová K., Vidlářová M.: Ultrazvuk a glaukom-předneseno na III.celostátnímkongresu zájemců pro zobrazovací metody 10.9.2005.
 1. Marešová K.: Neuroprotekce- předneseno na glaukomovém sympoziu v Českém Šternerku 16.9.2005.
 1. Marešová K.: Ultrazvukové známky u endoftalmitid-předneseno na Bilaterálním česko-slovenském oftalmologickém sympoziu v Poděbradech 23.9.2005
 1. Marešová K.: Maturní katarakta- předneseno na Olomouckém oftalmologickém semináři v Olomouci 24. května 2005
 1. Marešová K.: Zhodnocení glaukomových studií- předneseno na glaukomovém sympoziu 3.11.2005 v Olomouci.
 1. Marešová K.: Zpráva z Kongresu ESCRS 2005-předneseno na Olomouckém oftalmologickém semináři v Olomouci 7.prosince 2005.
 1. Marešová K.: Belo nebelo- předneseno na Olomouckém oftalmologickém semináři v Olomouci 7.prosince 2005
 1. Marešová K., Vanýsek J.: O vzpomínkách prof.MUDr.Jana Vanýska DrSc.-předneseno na setkání Spolku lékařů českých-sekce dějin lékařství dne 9.12. v Olomouci.
 1. Marešová K: Nanoftalmus – předneseno na Video Surgery, 28.1.2006 v Praze.
 1. Marešová K: Co vy na to, doktore- příspěvek v glaukomové sekci Video Surgrey, 28.1.2006 v Praze
 1. Marešová K., Mohlerová Š: Je Xalacom účinnější při večerním podání? Předneseno na Kongresu České glaukomové společnosti dne 8.4.2006 v Karlových Varech
 1. Marešová K: Co vy na to, doktore- glaukomový program, Podbánské, Slovensko, 3/2006
 1. Marešová K., Mohlerová Š., Vidlářová Š: Je Xalacom účinnější při večerním podání? Předneseno na semináři Očního odd. nemocnice Přerov
 1. Marešová K.:, Mohlerová Š.: Světový oftalmologický kongres 2006, Brazílie. Předneseno na Olomouckém oftalmologickém semináři v Olomouci, 5/2006
 1. Marešová K.: Cílový nitrooční tlak u glaukomu. Předneseno na semináři v Ostravě , 18.5.2006
 1. Marešová K.: Operace traumatické subluxované katarakty. Předneseno na Kongresu České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie v Olomouci,27.5.2006
 1. Marešová K., Procházková J.: Operace katarakty bez předoperační mydriázy. Předneseno na Kongresu České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie v Olomouci, 27.5.2006
 1. Marešová K.:, Vidlářová M.: Ultrazvuková diagnostika v oftalmologii. Celostátní školení oftalmologů, V Olomouci 9.6.2006.
 1. Marešová K.: Aniridický implantát u poúrazové afakie a aniridie. Předneseno na Výročním sjezdu České oftalmologické společnosti, V Plzni 16.6.2006
 1. Marešová K.: Rizikové faktory glaukomu. Předneseno v rámci semináře Co vy na to, doktore na Výročním sjezdu České glaukomové společnosti dne 16.6.2006
 1. Marešová K.: Šebesta P., Výborný P., Mohlerová Š.: Selective laser trabeculoplasty complicated by intraocular pressure elevation and uveitic reaction in a patient with pigmentary glaucoma-case report. Poster na Kongresu Německé oftalmologické společnosti v Berlíně 9/2006.
 1. Marešová K.: Operace traumatické subluxované katarakty. Předneseno na Olomouckém oftalmologickém semináři v Olomouci 10.10.2006
 1. Marešová K.: Acrysof Restor-nezávislost na brýlích. Předneseno na Olomouckém oftalmologickém semináři v Olomouci 10.10.2006
 1. Marešová K.: Neurooftalmologie u roztroušené sklerózy. Předneseno na semináři Neurologické kliniky FN Olomouc v Olomouci dne 1.11.2006
 1. Marešová K.: Ultrazvuk v oční traumatologii. Celostátní školení na Kongresu České vitreoretinální společnosti, Praha 25.11.2006
 1. Marešová K.: Operace traumatické subluxované katarakty. Předneseno na Kongresu České vitreoretinální společnosti, Praha 25.11.2006
 1. Marešová K.: XXIV. Kongres Evropské společnosti pro kataraktovou a refrakční chirurgii, Londýn 2006. Předneseno na Olomouckém oftalmologickém semináři v Olomouci 6.12.2006.
 1. Marešová K: Neurooftalmologie u roztroušené sklerózy. Předneseno na Olomouckém oftalmologickém semináři 13.2. 2007 v Olomouci
 1. Marešová K.: Cílový nitrooční tlak. Předneseno na semináři v Ostravě dne 15.2.2007.
 1. Marešová K: Gonioskopie. Předneseno na glaukomovém semináři V Brně dne 22.3.2007
 1. Marešová K., Mohlerová Š.: Nanophthalmus, glaucoma and cataract. Předneseno na 6th International Glaucoma symposium-Atény 28.3.2007
 1. Marešová K.:Retrobulbární neuritida po operaci katarakty . Předneseno na Kongresu České společnosti pro refrakční a kataraktovou chirurgii 21.4.2007
 1. Marešová K.: Neriskujte, kalkulujte. Předneseno na glaukomovém semináři ve Zlíně dne 25.4.2007.
 1. Marešová K.: Gonioskopie. Předneseno na glaukomovém semináři v Olomouci dne 23.5.2007.
 1. Marešová K: Gonioskopie. Předneseno na glaukomovém semináři v Bánské Bystrici dne 8.6.2007.
 1. Marešová K., Mohlerová Š., Vidlářová M.: Combigan v léčbě primárního glaukomu s otevřeným úhlem. Předneseno na XV. Výročním sjezdu České oftalmologické společnosti v Brně 22.6.2007.
 1. Marešová K., Vidlářová M.: Použití porózního polyethylenového implantátu při enukleaci oka. Předneseno na Výročním sjezdu České oftalmologické společnosti v Brně 22.6.2007.
 1. Marešová K: Pro nitrooční tlak: předneseno v rámci interaktivní diskuse Co vy na to na Výročním sjezdu České oftalmologické společnosti v Brně 22.6.2007.
 1. Marešová K., Vidlářová M., Mlčák P.: Neuroprotekce v léčbě glaukomu: předneseno na Kongresu zobrazovacích metod v českém Krumlově 15.9.2007.
 1. Marešová K: Výsledky operací katarakty s nitrooční čočkou Acrysof Restor. Předneseno na Bilaterálním Česko-Slovenském oftalmologickém sympoziu v Bánské Bystrici 29.9.2007.
 1. Marešová K.: Comics-koaxiální mikroincizní kataraktová chirurgie. Předneseno na Olomouckém oftalmologickém semináři
 1. Marešová K., Vidlářová M., Mlčák P.: Latanoprost v léčbe primárního glaukomu s uzavřeným úhlem. Předneseno na Olomouckém oftalmologickém semináři 4.12.2007
 1. Marešová K.: XXV. Kongres Evropské společnosti pro kataraktovou a refrakční chirurgii, Stockholm 2007- zpráva z kongresu.
 1. Marešová K.: Historie a současnost operace katarakty. Předneseno na 241 setkání Spolku lékařů českých, sekce dějin lékařství 7.12.2007 V Olomouci.
 1. Marešová K: Primární glaukom s uzavřeným úhlem: Předneseno na Video a Live Surgery 25.1.2008 v Praze
 1. Marešová K.: Neuroprotekce u glaukomu. Předneseno na semináři v Ostravě dne 27.2.2008.
 1. Marešová K.: Neuroprotekce u glaukomu. Předneseno na semináři v Karviné dne 27.2.2008.
 1. Marešová K: Primární glaukom s uzavřeným úhlem. Předneseno na glaukomovém semináři v Podbánském dne 21.3.2008
 1. Marešová K: Oftalmologie v rukách posudkového lékaře: předneseno na kongresu posudkových lékařů 1.4.2008 v Jeseníku
 1. Marešová K., Slavíková.: Moderní léčba glaukomu: Předneseno kongresu české glaukomové společnosti V Luhačovicích 11.4.2008
 1. Marešová K.: Neuroprotekce u glaukomu. Předneseno na semináři v Košicích dne 5.5.2008
 1. Marešová K.: Neuroprotekce u glaukomu. Předneseno na semináři v Bánské Bystrici dne 6.5.2008
 1. Marešová K.: Neuroprotekce u glaukomu. Předneseno na semináři v Bratislavě dne 12.5.2008
 1. Marešová K, Mlčák Petr.: První zkušenosti s torickou nitrooční čočkou Acrysof Toric . Předneseno na Kongresu České společnosti pro refrakční a kataraktovou chirurgii 16.5.2008 v Praze
 1. Marešová K.: Prof.Vanýsek Předneseno na Kongresu České společnosti pro refrakční a kataraktovou chirurgii 16.5.2008 v Praze .
 1. Marešová K., Mlčák P.: První zkušenosti s nitrooční čočkou Acrysof Toric.Předneseno na Olomouckém oftalmologickém semináři 10.6.2008.
 1. Marešová K.: Světový oftalmologický kongres WOC 2008 – seminář sester 5.9.2008 v Olomouci
 1. Marešová K.: Excize melanomu duhovky. Předneseno na Olomouckém oftalmologickém semináři 21.10.2008.
 1. Marešová K.: Minulost a současnost operace katarakty. Předneseno na Univerzitě III.věku dne 23.10.2008.
 1. Marešová K., Mlčák P.: První zkušenosti s nitrooční čočkou Acrysof Toric. Předneseno na semináři Očního odd. Znojmo dne 31.10.2008 ve Znojmě.
 1. Marešová K.: Neurooftalmologie u roztroušené sklerozy. Předneseno na postgraduálním semináři neurologů 5.11.2008 v Olomouci.
 1. Marešová K.: Operace subluxované katarakty. Předneseno na Olomouckém oftalmologickém semináři dne 2.12.2008.
 1. Aktivní účast jako chirurg na Live a VideoSurgery, ÚVN Praha 23.- 14.1.2009
 1. Marešová K., Mlčák P., Vláčil O.: Výsledky operací katarakty implantací Acrysof Restor. Předneseno na VII.Mezinárodním kongresu české společnosti refrakční a kataraktové chirurgie 23.5.2009
 1. Marešová K.: Operace komplikované katarakty s nerozrušitelnou sekluzí zornice. Předneseno na VII. Mezinárodním kongresu české společnosti refrakční a kataraktové chirurgie 23.5.2009
 1. Marešová K.: Možnosti plastických operací duhovky a rekonstrukcí zornice. Předneseno na XVII. Výročním sjezdu české oftalmologické společnosti v Praze 1.-3.10.2009
 1. Marešová K., Mlčák P., Vláčil O.: Výsledky operací katarakty s implantací Acrysof Restor. Předneseno na 5.Bilaterálním česko- slovenském oftalmologickém sympoziu 19.-20.6.2009
 1. Marešová K.: Operace komplikované katarakty s nerozrušitelnou sekluzí zornice. Předneseno na 5.Bilaterálním česko- slovenském oftalmologickém sympoziu 19.-20.6.2009
 1. Aktivní účast jako chirurg na Live a VideoSurgery, ÚVN Praha 23.1.2010
 1. Marešová K., Mlčák P., Karhanová M., Fryšák Z.: Kombinovaná operace katarakty a glaukomu-indikace a provedení. Předneseno na Olomouckém oftalmologickém semináři dne 9.2.2010
 1. Marešová K., Mlčák P., Karhanová M., Fryšák Z.: Výsledky kombinované operace katarakty a glaukomu. Předneseno na Výročním kongresu české glaukomové společnosti 9.4.2010 v Praze
 1. Marešová K., Jirková B.: Atropin v prevenci komplikací Syndromu vlající duhovky. Předneseno na IX. Mezinárodním kongresu české společnosti refrakční a kataraktové chirurgie 21.5.2010 v Ostravě.
 1. Marešová K., Špačková K., Mlčák P.: Rotační stabilita nitrooční čočky Acrysof Toric. Předneseno na VIII.Mezinárodním kongresu české společnosti refrakční a kataraktové chirurgie 14.5.2010
 1. Marešová K.: Syndrom vlající duhovky. Předneseno na Olomouckém oftalmologickém semináři dne 8.6.2010
 1. Marešová K., Mlčák P.: Prémiové nitrooční čočky. Předneseno na Znojemském oftalmologickém semináři 21.9.2010
 1. Marešová K., Procházková J.: Operace katarakty bez předoperační mydriázy. Třetí místo v soutěži o nejlepší publikaci v Časopise České a Slovenské oftalmologie. Předneseno na XVII. Výročním sjezdu České oftalmologické společnosti v Teplicích 23.9.2010
 1. Marešová K., Špačková K., Mlčák P.: Rotační stabilita nitrooční čočky Acrysof Toric. Předneseno na Olomouckém oftalmologickém semináři dne 12.10.2010
 1. Marešová K.: Diurnální křivka a fluktuace nitroočního tlaku. Předneseno na 1. Zirmově olomouckém dni 13.11.2010
 1. Marešová K., Bábková B.: Neurooftalmologie u RS. Předneseno na 33. Strakonickém semináři 3.12.2010
 1. Marešová K., Karhanová M., Mlčák P., Fryšák z.: Trabekulektomie s Healaflow v praxi. Předneseno na Kongresu České glaukomové společnosti 21.4.2012 v Olomouci
 1. Marešová K.: Hydromimplantace nitrooční čočky. Předneseno na X. Mezinárodním kongresu české společnosti refrakční a kataraktové chirurgie 26.5.2012 v Hradci Králové.
 1. Edukace pacienta a lékaře: účast u kulatého stolu na X. Mezinárodním kongresu české společnosti refrakční a kataraktové chirurgie 25.5.2012 v Hradci Králové.
 1. Videofestival: příprava, organizace a moderování soutěže videí na X. Mezinárodním kongresu české společnosti refrakční a kataraktové chirurgie 25.5.2012 v Hradci Králové.
 1. Marešová K., Mlčák P.: Iris capture po operaci katarakty. Předneseno na Olomouckém oftalmologickém semináři 16.10.2012 v Olomouci.
 1. Marešová K., Mlčák P., Špačková K.: Rotační stabilita tórických hydrofobních nitroočních čoček. Předneseno na XVIII Výročním kongresu Slovenské oftalmologické společnosti v Martině 19.10.2012.
 1. Marešová K.: Naše zkušenosti s multifokálními čočkami. Předneseno na XVIII Výročním kongresu Slovenské oftalmologické společnosti v Martině 18.10.2012.
 1. Marešová K: Sledování progrese glaukomu u nezvyklých stavů. Přednáška na III.Zirmově dni 17.1..2012 v Olomouci.
 1. Sledování progrese u glaukomu: příprava, organizace a moderování bloku na III. Zirmově dni 17.11.2012 v Olomouci
 1. Marešová K.: Méně časté nálezy po nekomplikované operaci katarakty – negativní dysfotopsie. Předneseno na Olomouckém oftalmologickém semináři 12.2.2013 v Olomouci.
 1. Marešová K.: Nové směry v operativně glaukomu. Předneseno na Zlínském glaukomovém odpoledni 14.3.2013 ve Zlíně.
 1. Marešová K.: Organizace a vedení kulatého stolu na téma Řešení presbyopie na VII. Bilaterálním česko-slovenském oftalmologickém sympoziu 17.5.2013 v Luhačovicích.
 1. Videofestival: příprava, organizace a moderování soutěže videí na XI. Mezinárodním kongresu české společnosti refrakční a kataraktové chirurgie 24.5.2013 v Olomouci.
 1. Marešová K.: Duhovkové háčky při operaci subluxované katarakty Předneseno na XI. Mezinárodním kongresu české společnosti refrakční a kataraktové chirurgie 25.5.2013 v Olomouci.
 1. Marešová K.: Méně časté nálezy po nekomplikované operaci katarakty. Předneseno na XXI. Výročním kongresu České oftalmologické společnosti 19.9.2013 v Brně.
 1. Předsednictví sekce na XXI. Výročním kongresu České oftalmologické společnosti 19.9.2013 v Brně.
 1. Sekundární glaukom: příprava, organizace a moderování bloku na IV. Zirmově dni 9.11.2013 v Olomouci.
 1. Dlouhodobé zkušenosti s multifokálními čočkami –edukace pacienta. Jako host na akci Slovenské oftalmologické společnosti o řešení presbyopie – Košice, Bánská Bystrica, Žilina, Bratislava (listopad, prosinec 2013)
 1. Předsednictví sekce na Rohovkovém dni 8.12.2013.
 1. Marešová K: Jaké jsou benefity a rizika moderní operativy v oftalmologii. Předneseno na Celostátním kongresu praktických lékařů dne 13.3.2014
 1. Marešová K.: Syndrom kapsulárního bloku-méně častá pooperační komplikace. Předneseno 12. Mezinárodním kongresu ČSRKCH 13.5.2014 v Ostravě
 1. Marešová K: Videofestival – organizace a moderování soutěže videí na 12. Mezinárodním kongresu ČSRKCH 13.5.2014 v Ostravě
 1. Předsednictví sekce na 12. Mezinárodním kongresu ČSRKCH 13.5.2014 v Ostravě
 1. Nesprávné diagnostické postupy aneb lze se poučit z vlastních chyb? – komentář ke kazuistice Doc.Pitrové na XXII Výročním sjezdu ČOS 19.6.2014
 1. Marešová K.: Méně časté nálezy po nekomplikované operaci katarakty – kapsulární distenzní syndrom. Předneseno na Olomouckém oftalmologickém semináři 14.10.2014 v Olomouci.
 1. Kataraktová škola 2014 – celkově 7 přednášek o technikách operace katarakty. Moderování Live Surgery, výuka chirurgů ve wetlabech. Praha 5.- 6.11.2014.
 1. Sekundární glaukom: příprava, organizace a moderování bloku na V. Zirmově dni 8.11.2014 v Olomouci.
 1. Marešová K.: Duhovkové kolobomy. Předneseno na Olomouckém oftalmologickém semináři 9.12.2014 v Olomouci.
Mezinárodní :
 1. Hydroimplantation of intraocular lenses – video na XXX. Congress of the ESCRS 8-12 September 2012, Milano
 1. Maresova K., Mlcak P., Karhanova M., Frysak P:The results of Phacotrabeculectomy. Poster na Congress of the EGS, 14.9.2010 v Madridu
 1. Marešová K.: Complicated cataract with extremely strong iridocapsular adhesions. Video na XXVII Congress of the ESCRS, 12.-16.9.2009 v Barceloně
 1. Marešová K., Mlčák P., Vláčil O. : The results of cataract surgery with Acrysof Restor implantation-visual acuity, contrast sensitivity and personal questionnaire. Poster na XXVII Congress of the ESCRS, 12.-16.9.2009 v Barceloně.
 1. Marešová K., Mohlerová Š., Vidlářová M.: Nanophthalmos, glaucoma and cataract. Poster na Světovém oftalmologickém kongresu WOC 28.6.2008 Honk Kong. 
Odkaz na Mapy.cz

TANA oční klinika, s.r.o.

Odkaz na Mapy.cz
ambulance operační sály
Uhelná 8, Olomouc Horní Lán 8, Olomouc
tel.: 585 242 729, 602 525 723
info@tanaocniklinika.cz
www.tanaocniklinika.cz
č.účtu: 216 792 684 / 0300