Facebook
english version
 
 
 

Corneal Cross-linking


Corneal Cross Linking (dále jen CXL) je fotodynamická terapie, která slouží ke zpevnění nestabilní rohovky a zabránění progresi jejího ztenčování. Hlavní část rohovky – stroma- se skládá z tzv. kolagenních vláken. Při CXL je na povrch rohovky aplikován vitamin B2 (riboflavin) ve formě olejových kapek a po té je rohovka vystavena působení UV záření.

foto

V průběhu chemické reakce vytvářejí molekuly riboflavinu mezi kolagenními vlákny spojovací můstky, čímž dochází k tzv. zesíťování rohovkového kolagenu. Výsledkem je zlepšení mechanických vlastností rohovky, její zpevnění, zvýšení stability a zastavení progrese onemocnění.

Cross linking je indikován především u pacientů s keratokonem. U počínajících stádií tohoto onemocnění může stabilizace rohovky výrazně snížit nutnost transplantace rohovky v budoucnosti. Dále je CXL indikován u rohovkových ektázií vzniklých i po předchozích refrakčních operacích.

 
Odkaz na Mapy.cz

TANA oční klinika, s.r.o.

Odkaz na Mapy.cz
ambulance operační sály
Uhelná 8, Olomouc Horní Lán 8, Olomouc
tel.: 585 242 729, 602 525 723
info@tanaocniklinika.cz
www.tanaocniklinika.cz
č.účtu: 216 792 684 / 0300