GDPR

Vážení pacienti,

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány ve zdravotnické dokumentaci v plném souladu s platnými právními předpisy zejména v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a jeho prováděcími předpisy.

Jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR).

Kromě možnosti přístupu k Vašim osobním údajům námi zpracovávaných, máte právo požadovat jejich opravu či omezení zpracování, pokud zjistíte, že jsou tyto údaje nesprávné, nepřesné, změnily se atd.

Poskytování je zákonným požadavkem a máte jako pacient povinnost osobní údaje poskytnout, stejně jako zdravotnický pracovník má právo je po Vás požadovat. Odpovědnou osobou, na kterou se můžete obracet, je Váš ošetřující lékař.

S uvedením telefonního čísla a e-mailu dává pacient souhlas s komunikací ohledně objednávek (přeobjednání, termíny). Pro předávání zdravotnických informací musí dát pacient zvláštní souhlas lékaři. V případě udělení souhlasu bere pacient na vědomí, že v případě e-mailu jde o nezabezpečenou cestu komunikace s možným únikem jeho osobních a zdravotních dat.