Clear – Lens

Refrakční zákrok k odstranění brýlí, kdy je původní lidská čočka nahrazená čočkou umělou. Průběh výměny je totožný s operačním zákrokem šedého zákalu.

Nitrooční čočky

Naším standardem je vždy vysoká kvalita. Proto používáme pouze značkové čočky od známých světových výrobců. Naším hlavním dodavatelem je německá společnost Carl Zeiss AG. Společnost patří mezi nejstarší firmy na světě podnikající v oboru optiky, byla založena r. 1846 v Jeně slavným německým optikem Carlem Zeissem. Druhým dodavatelem je americký koncern Bausch & Lomb, kterého celosvětově proslavil vynález čs. vědce Otta Wichterleho – kontaktní čočka. V 60. letech minulého století se vynálezu ujali a celosvětově proslavili nejen sebe i kontaktní čočku.

Typy nitroočních čoček

Pro správný výběr čočky Vám mohou pomoci následující informace.

Základní dělení čoček vychází ze skutečnosti, že zdravé lidské oko využívá především 3 vzdálenosti (dálka, střed, blízko).

Dále rozlišujeme čočky dle konstrukčních parametrů.

Asférický typ a filtr jsou u bifokální a trifokálních čoček standardem.

Pro léčbu astigmatismu (odlišné zakřivení rohovky v jednotlivých osách) používáme torické čočky, které jsou k dispozici u každého výše popsaného typu.