O nás

Jsme je nestátní zdravotnické zařízení poskytující nadstandardní ambulantní oftalmologickou péči.
Hlavní specializací našeho pracoviště je refrakční a kataraktová chirurgie.

 

Naší vizí je do roku 2020 vybudovat zdravotnické zařízení poskytující úplnou oftalmologickou ambulantní a operační péči nejen pro celý region HANÁ, ale i pro pacienty z jiných krajů.

Naše mise je odvozena od skutečnosti, že každý pacient i jeho zrak jsou pro nás důležité. Odbornost i kvalita péče jsou provázeny přátelským a individuálním přístupem. Zájem pacienta je vždy nadřazen zájmu naší kliniky.

Neustále jsme „in“. Péče o odborný růst personálu, obnova přístrojového vybavení a sledování perspektivních trendů jsou doménou naší kliniky.

Úcta k pacientovi nás vede k obezřetnosti. Nikdy nevystavujeme pacienty rizikům léčby cestou progresivních a nedostatečně odzkoušených novinek. Není třeba být ve všem první, ale odvést bezchybnou práci.

Oční klinika TANA působí v Olomouci od počátku roku 2008, kdy navázala na letité zkušenosti primáře Šína, který působil v soukromé oftalmologické praxi a zabýval se laserovými operacemi oka. Své jméno klinika přijala od stejnojmenné, již dříve založené oční optiky TANA, se kterou se spojila.

Od tohoto roku se laserová chirurgie rozšířila o operace šedého zákalu a následně i o operace na zadním segmentu oka. V roce 2017 se operační sály z kapacitních důvodů přestěhovaly do modernějších a větších prostor na Horním Lánu v Olomouci. Vzniklo i ambulantní pracoviště v Přerově.

Dnešní podoba společnosti s několika provozovnami nás vede k používání názvu „TANA GROUP“.

provozovna Uhelná


Ambulantní a diagnostické centrum zaměřené na primární péči.

Na pracovišti na ulici Uhelná poskytujeme pacientům v rámci oftalmologie komplexní ambulantní vyšetření. Naše péče pokrývá celé spektrum ambulantních výkonů, na něž jsme vybaveni potřebnými přístroji a dovednostmi. Nejsme specializovaní na lůžkovou péči, operace spojené s uspáním anesteziologem a následným pobytem na dospávacím pokoji.

provozovna Horní Lán


Operační sály, „pre-“ a „post-“ operační péče.

Všechny naše operační sály na Horním Lánu jsou v klidném a prostorném prostředí s jedinečnými výhledy na Olomouc a její okolí. Unikátní tým operatérů s dlouholetými operačními zkušenostmi z Oční kliniky FNOL doplněný o kvalifikovaný tým ostatního zdravotního personálu zde provádí všechna potřebná předoperační vyšetření a nabízí bezprostřední pooperační péči. Díky tomu k nám přicházejí pacienti nejen z našich, ale i z jiných očních ambulancí.

oční ambulance TANA Přerov


V Přerově provozujme klasickou oční ambulanci pod vedením lékařky MUDr. Taťány Pospíšilové. Ambulance je zaměřena na primární péči, nově se zde provádí i moderní vyšetření na OCT. Od jara 2018 otevřeme novou provozovnu na Nábřeží protifašistických bojovníků, která doplní naše služby o výkony na zákrokovém sále, především pak o plastiky víček. Pacientům z této ordinace bude nabídnuta i možnost absolvovat operaci na našich sálech v Olomouci.

oční optiky TANA


Naše provozovny na ulicích Uhelná a Wellnerova doplňují nabízenou péči o možnost nechat si v případě potřeby zhotovit brýle ve vysoké kvalitě s rozšířenou zárukou na řešení eventuálních problémů zdarma.

Jsme držitelé akreditace MZ

Od roku 2018 se TANA oční klinika s.r.o. účastní projektu
„Vzdělávání mladých lékařů v oboru oftalmologie.“

Na našem akreditovaném pracovišti připravujeme k atestaci mladé lékaře z očního lékařství.

Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj v rámci „Programu pro vzdělávání ve zdravotnictví.