Prim. MUDr. Klára Marešová, Ph.D., FEBO

Primářka MUDr. Klára Marešová Ph.D., FEBO

Prim. MUDr. Klára Marešová Ph.D., FEBO

Primářka MUDr. Klára Marešová Ph.D., FEBO se na oční klinice TANA věnuje kataraktové chirurgii a provádí refrakční operace nitroočních čoček. Spolupracuje s klinikou jako oční mikrochirurg od jejího vzniku.

Pregraduální vzdělání:

  • 1984 – 1990 LF UP Olomouc

Odborná kvalifikace:

  • 1997 – atestace I. stupně v oboru oftalmologie
  • 2002 – atestace II.stupně v oboru oftalmologie
  • 2017FEBO (Fellow of the European Board of Ophtalmology)

Akademická kvalifikace:

  • 2005 obhájena kandidátská disertační práce na téma Ultrazvukové nálezy u endoftalmitid

Zaměstnání dřívější a současné:

  • 1995 – 1998 Oční oddělení Nemocnice Kroměříž – sekundární lékařka
  • 1998 – 2001 Oční klinika LF UP a FN Olomouc – odborná asistentka
  • 2001 – doposud Oční klinika LF UP a FN Olomouc – zástupce přednosty pro LP
  • 2008 – doposud TANA oční klinika – oční mikrochirurg

Pedagogická činnost:

  • asistentka na Oční klinice LF UP Olomouc, účast na vzdělávacích akcích v oboru oftalmologie