Doc. MUDr. Oldřich Chrapek, Ph.D.

Doc. MUDr. Oldřich Chrapek, Ph.D.

Doc. MUDr. Oldřich Chrapek, Ph.D.

Doc. MUDr. Oldřich Chrapek Ph.D. spolupracuje s oční klinikou TANA od samotného vzniku kliniky. Je očním mikrochirurgem se specializací na refrakční operace nitroočních čoček, kataraktovou chirurgii a operace zadního segmentu oka a sítnice.

Pregraduální vzdělání:

  • 1988 – 1994 LF UP Olomouc

Odborná kvalifikace:

  • 1996 – atestace I. stupně v oboru oftalmologie
  • 2002 – atestace II.stupně v oboru oftalmologie

Akademická kvalifikace:

  • 2005 obhájena kandidátská disertační práce na téma téma Léčba vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace

Zaměstnání dřívější a současné:

  • 1994 – 2002 Oční klinika LF UP a FN Olomouc – sekundární lékař
  • 2001 – doposud Oční klinika LF UP a FN Olomouc – zástupce přednosty pro výuku oftalmologie
  • 2008 – doposud TANA oční klinika – oční mikrochirurg

Pedagogická činnost:

  • asistent na Oční klinice LF UP Olomouc, účast na vzdělávacích akcích v oboru oftalmologie