Léčba šedého zákaluŠedý zákal neboli katarakta je slovo řeckého původu, jehož význam znamená "padat dolů" (kata - dolů, arassein - padat), neboť katarakta připomínala Řekům vodopád. Římané měli pro šedý zákal pojmenování portcullis, což v překladu znamená padající brána.

Při kataraktě dochází v oku k postupnému zkalení čočky, tím je bráněno průniku světla dopadajícího na sítnici a komplexně dochází ke zhoršení zrakových funkcí. Až 50 % populace ve věku nad 65 let je postiženo určitým stupněm zkalení čočky. Toto procento se s věkem nadále zvyšuje, např. 70 % populace ve věku nad 75 let. Není ale výjimkou, že jsou kataraktou postiženi i lidé v aktivním věku okolo 50 let. Katarakta je i přes pokročilý stupeň moderní léčby dodnes v chudé části světa nejčastější příčinou slepoty.

Spouštěčem katarakty je onemocnění způsobené ničivým působením volných radikálů, což jsou nestabilní molekuly, které za jistých okolností působí degenerativní procesy organismu. Úpravou životosprávy a použitím určitých anti-oxidantů lze tyto procesy pouze částečně zpomalovat. Mezi tyto anti-oxidanty patří třeba vitamín C, E, beta-karoten a některé stopové minerály, jako je selen nebo chrom. Mezi další příčiny vzniku můžeme zmínit dlouhodobé užívání kortikosteroidů, cukrovku nebo úraz.

Z nejčastěji udávaných příznaků můžeme zmínit zamlžené a rozostřené vidění hlavně do dálky. Dalšími projevy jsou světloplachost, horší vidění za šera a změna vnímání barevné sytosti postiženého oka. Vývoj šedého zákalu se projevuje v častější potřebě měnit brýle, které už od určitého stupně vidění nezlepší. Operace v raném stádiu onemocnění je pro oko šetrnější a rehabilitace kratší. Proto není nejmenší důvod operaci odkládat „na později“.

Jedinou možností obnovy vidění je zákrok na sterilním operačním sále, kdy je vyjmuta původní zakalená čočka a ta je nahrazena novou čočkou umělou. Nemusíte mít žádné obavy, operace katarakty je jednou z nejbezpečnějších operací. Samotné operaci předchází důkladné předoperační vyšetření spojené s měřením parametrů oka tzv. biometrie. Zde Vám bude sděleno, jaký typ nitrooční čočky je pro Vás nejvhodnější. Máme pro Vás připravenou i variantu spojit nutné s příjemným a zbavit se při operaci katarakty zároveň i brýlí. Nebojte se nás na tuto možnost kdykoli zeptat. Rádi s Vámi vše důkladně probereme a poradíme.

Při vstupním vyšetření se na oční klinice zdržíte přibližně 60 - 90 minut. Důkladně vyšetříme Vaše vidění a celkový stav Vašich očí. Na základě výsledků vyšetření Vám lékař navrhne řešení, které bude nejlépe odpovídat Vašim požadavkům a očekáváním. K vyšetření si přineste brýle, které nosíte a seznam léků, které užíváte. Upozorňujeme, že po vstupním vyšetření nebudete moci dvě hodiny řídit auto.

Operační zákrok trvá asi 10 min., přípravná fáze 30 min. Je prováděn ambulantní formou v lokální anestezii pomocí kapek. Následuje tzv. fakoemulzifikace, což je metoda spočívající v rozdělení původní čočky ultrazvukem a odsátí jejich částí pomocí kanyly. Velkou předností této metody je provedení celé operace miniinvazivně, což snižuje pravděpodobnost pooperačních komplikací na absolutní minimum, urychluje obnovu zraku a zkracuje délku zákroku. Díky miniinvazivnímu přístupu odpadá nutnost šití, jelikož dojde u rohovkové ranky k samouzavření. Obnova vidění je velmi rychlá, již druhý den po operaci vidí většina pacientů dobře, ostatním pacientům se zrak vyjasní během několika dní. Ke stabilizaci zraku dochází většinou do měsíce od operace. V případě, že jste si nevybrali čočku odstraňující nutnost nošení brýlí, předepisují se po třech měsících od zákroku nové brýle.

Naším standardem je vždy vysoká kvalita. Proto používáme pouze značkové čočky od známých světových výrobců. Naším hlavním dodavatelem je německá společnost Carl Zeiss AG. Společnost patří mezi nejstarší firmy na světě podnikající v oboru optiky, byla založena r. 1846 v Jeně slavným německým optikem Carlem Zeissem. Druhým dodavatelem je americký koncern Bausch & Lomb, kterého celosvětově proslavil vynález čs. vědce Otta Wichterleho – kontaktní čočka. V 60. letech minulého století se vynálezu ujali a celosvětově proslavili nejen sebe i kontaktní čočku.

Pro správný výběr čočky Vám mohou pomoci následující informace.

Základní dělení čoček vychází ze skutečnosti, že zdravé lidské oko využívá především 3 vzdálenosti (dálka, střed, blízko).

Dále rozlišujeme čočky dle konstrukčních parametrů.

Asférický typ a filtr jsou u bifokální a trifokálních čoček standardem.

Pro léčbu astigmatismu (odlišné zakřivení rohovky v jednotlivých osách) používáme torické čočky, které jsou k dispozici u každého výše popsaného typu.