Facebook
english version
 
 
 

Základní metody

Laserové operace excimer laserem

Podstatou laserové operace je modelace rohovkové tkáně působením laserového paprsku. Laserový paprsek o vlnové délce 193 nm dokáže po dopadu na povrch rohovky šetrně odstranit předem určenou velmi tenkou vrstvu tkáně. Energie laserového záření přeruší spojení mezi jednotlivými molekulami rohovkové tkáně, čímž dochází k jejich odpaření (vaporizaci). Každý puls excimer laseru je tak schopen odstranit rohovkovou tkáň s přesností na 0,25 mikronu. Rozložení laserových pulsů řídí počítač přes clony a postupným snášením tkáně dochází k požadované změně zakřivení rohovky a tím i ke změně její optické mohutnosti.

U krátkozrakosti je rohovka v centrální části oplošťována, stává se méně lomivou, u dalekozrakosti je naopak cílem zákroku její zestrmění a zvýšení lomivosti. U astigmatismu je vada korigována vyrovnáním nepravidelného zakřivení rohovky. Díky tomu, že excimer laser produkuje "studené" záření, nehrozí nebezpečí tepelného poškození rohovkové tkáně ani dalších očních struktur. Vysoká přesnost, dobrá předvídatelnost změn v povrchovém zakřivení a bezpečnost řadí excimer laserové zákroky do čela současných refrakčních chirurgických metod. Zkušenosti s refrakčními zákroky excimer laserem máme u nás v Olomouci již delší než 20 let. Pan primář MUDr. Ilja Šín – člen našeho lékařského týmu – je jedním z prvních zakladatelů refrakční chirurgie a zejména metody LASEK v České republice.

Proč preferujeme metodu LASEK před LASIK ?

LASEK = laser subepitelial keratomileusis. Zákrok probíhá bezbolestně v topické anestezii. Víčka jsou fixována jemným nástrojem - rozvěračem. Povrchovou vrstvu rohovky – epitel - je třeba šetrně uvolnit a odklopit mimo operační pole laseru. Epitel rohovky se nelaseruje, je to vrstva s hustou sítí nervových zakončení, jako jediná tkáň v oku aktivně regeneruje. Tuto tkáň uvolníme pomocí speciálního roztoku, který působí 20 sekund přímo na rohovce. Následně epitel srolujeme „jako koberec“ mimo rohovku. Pod epitelem je unikátní lesklá, hladká a rovná tkáň - Bowmanova membrána, která je ideální výchozí plochou pro působení excimer laseru. Během vlastního působení excimer laseru je třeba sledovat fixační bod. Samotný přístroj má také vysoce kvalitní eye – tracker, což je systém, kterým přístroj oko sleduje a aktivně vyrovnává drobné pohyby oka během zákroku. Celý zákrok excimer laserem (fotoablace) trvá několik sekund, u vysokých refrakčních vad maximálně do 1 minuty. Po fotoablaci je rohovka ošetřena krátkodobou aplikací roztokem, který brání vytvoření jizev (tzv. haze). Na závěr navrátíme epitel zpět na rohovku a nasadíme terapeutickou kontaktní čočku. Kontaktní čočka má nula dioptrií, má funkci ochrany rohovky po dobu hojení, ponechává se na oku 4 dny. Celá operace trvá maximálně 5 minut. Běžně se operují obě oči.

Hojení po operaci LASEK probíhá ve dvou fázích. První fáze je zhojení a regenerace epitelu rohovky, což trvá 2-4 dny. Druhá fáze obnáší remodelaci rohovky po zákroku, trvá 1-2 měsíce, a je typická postupným zlepšováním vidění. Tato fáze je různě dlouhá u jednotlivých typů refrakčních vad. Čím byla původní vada vyšší, tím je druhá fáze hojení po operaci delší.

Operace excimer laserem metodou LASEK je:

     1. přesná – začínáme od anatomicky definované Bowmanovy membrány

     2. bezpečná – používáme jen excimer laser, žádný jiný další přístroj, 20 let zkušeností

     3. šetrná – maximálně šetří rohovkovou tkáň, není třeba rohovkový flap

     4. minimum komplikací – prakticky nejsou přítomny, přechodně světloplachost, dočasně neostré vidění bezprostředně po operaci, přechodně suché oko

     5. reoperace bez rizika – metodu LASEK lze bezpečně opakovat při progresi krátkozrakosti, při dostatečné tloušťce rohovky, používá se také i k reoperacím po metodě LASIK
(referováno na kongrese Evropské refrakční a kataraktové společnosti v září 2014 v Londýně)

LASIK = laser in situ keratomileusis. LASIK je druhá rozšířená metoda k řešení refrakčních vad. Na rozdíl od metody LASEK je fotoablace prováděna v hloubce rohovky po odklopení tzv. flapu. K vytvoření flapu (epitel + část stromatu rohovky) se používá speciální nůž – keratom nebo femtosekundový laser. Vlastní fotoablace je prováděna taktéž excimerovým laserem naprosto stejně jako u metody LASEK. Na závěr je rohovkový flap opět přiklopen na původní místo. Přihojení flapu je do jisté míry diskutabilní, v extrémních situacích může dojít ke znovu odtržení až ztrátě flapu (např. při nárazu air- bagu, pád na vodní hladinu, tlaková vlna). Přítomnost flapu je zdrojem dalších možných komplikací – decentrace flapu, infekce pod flapem, podrůstání epitelu pod flap. Regenerace ostrého vidění je taktéž stejná jako u metody LASEK.

Naši klienti jsou velmi často lidé pracující v extrémních podmínkách (vojáci, policisté, sportovci, piloti). Těmto klientům je nutné provést pouze nejbezpečnější typ operace excimer laserem, tedy operaci metodou LASEK. 
Odkaz na Mapy.cz

TANA oční klinika, s.r.o.

Odkaz na Mapy.cz
ambulance operační sály
Uhelná 8, Olomouc Horní Lán 8, Olomouc
tel.: 585 242 729, 602 525 723
info@tanaocniklinika.cz
www.tanaocniklinika.cz
č.účtu: 216 792 684 / 0300