Facebook
english version
 
 
 

Topograf rohovky

Topograf provádí dokonalé zmapování přední a zadní plochy rohovky s vytvořením prostorové mapy, měření tloušťky rohovky v celém rozsahu a 3D analýzu přední komory.

Je to důležité a nezbytné vyšetření pro refrakční chirurgii, kataraktovou chirurgii a screening glaukomu.

topograf topograf data

Rohovkový topograf Oculyzer WaveLight

Rohovkový topograf je přístroj, který bezkontaktně vyšetří parametry rohovky, její tloušťku, zakřivení přední i zadním plochy, odhalí pravidelný i nepravidelný astigmatismus, keratokonus, testuje i aberace rohovky. Dále přístroj umí analyzovat parametry předního segmentu oka jako je hloubka přední komory, denzita čočky, parametry rohovkoduhovkového úhlu. Toto vyšetření je zcela n ezbytné před refrakčními zákroky laserem. 
Odkaz na Mapy.cz

TANA oční klinika, s.r.o.

Odkaz na Mapy.cz
ambulance operační sály
Uhelná 8, Olomouc Horní Lán 8, Olomouc
tel.: 585 242 729, 602 525 723
info@tanaocniklinika.cz
www.tanaocniklinika.cz
č.účtu: 216 792 684 / 0300